Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Captain America: Civil War (2016).

Movie information

Title Captain America: Civil War (2016)
Type Movie

Subtitle info

ID XKI-
Created 13:23:24 11-05-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

[TRAILER] Captain America: Civil War - 1st Trailer

Subtitles preview

Filename
[TRAILER] 1st Trailer for Marvel's "Captain America Civil War"
Name
[trailer] 1st trailer for marvel's "captain america civil war"
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:3.000 00:00:8.000
 1. Phụ đề bởi <font color="#FFFF00">SP3 Subteam</font>
 2. <font color=#00FFFF>https://www.facebook.com/SP3Subteam</font>
2 00:00:11.100 00:00:11.790
 1. Buck,...
3 00:00:13.570 00:00:14.820
 1. Cậu còn nhớ tôi chứ?
4 00:00:15.460 00:00:17.320
 1. Mẹ của cậu tên là Sarah.
5 00:00:17.760 00:00:20.090
 1. Cậu thường lót báo vào trong giày của mình.
6 00:00:21.200 00:00:22.170
 1. Cậu đang bị truy nã.
7 00:00:24.230 00:00:25.560
 1. Tôi không còn làm việc đó nữa.
8 00:00:26.000 00:00:28.500
 1. Những người nghĩ rằng cậu đã làm,
 2. họ đang đến đây ngay bây giờ.
9 00:00:29.000 00:00:30.710
 1. Và họ không tính sẽ bắt sống cậu về.
10 00:00:42.400 00:00:43.500
 1. Captain,...
11 00:00:44.400 00:00:47.730
 1. Trong khi rất nhiều người xem cậu như một anh hùng,
12 00:00:48.300 00:00:51.500
 1. thì một số lại thích dùng từ
 2. "kẻ ngoài vòng pháp luật".
13 00:00:52.580 00:00:56.000
 1. Cậu hoạt động với sức mạnh vô hạn
 2. và không dưới sự kiểm soát nào.
14 00:00:57.300 00:00:59.720
 1. Thế giới không thể
 2. dung thứ cho điều đó thêm nữa.
15 00:01:1.500 00:01:3.490
 1. Tôi biết Bucky có ý nghĩa với anh
 2. nhiều đến chừng nào.

Statistics

Number of downloads 1
Number of units 35
Number of lines 49
Number of lines per unit 1.4
Number of characters 1K
Number of characters per line 27.73

No comments