Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Captain America: Civil War (2016).

Movie information

Title Captain America: Civil War (2016)
Type Movie

Subtitle info

ID stg_
Created 16:40:02 11-05-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

---->TRAILER<---- Captain America: Civil War (2016) Trailer #2

Subtitles preview

Filename
Captain America_ Civil War (2016) Official Trailer #2
Name
captain america_ civil war (2016) official trailer #2
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:2.000
 1. By Thorett
2 00:00:2.000 00:00:3.033
 1. Công việc này
3 00:00:5.000 00:00:6.800
 1. Cố gắng cứu sống nhiều người nhất có thể.
4 00:00:10.977 00:00:12.466
 1. Đôi khi nó không có nghĩa là tất cả mọi người.
5 00:00:14.333 00:00:15.430
 1. Cậu cũng đừng bỏ cuộc.
6 00:00:22.844 00:00:23.488
 1. New York
7 00:00:26.000 00:00:27.244
 1. Washington DC
8 00:00:31.111 00:00:32.288
 1. Sukovia
9 00:00:35.133 00:00:36.577
 1. Ok, thế đủ rồi
10 00:00:36.866 00:00:39.040
 1. Người dân đang sợ hãi đấy đội trưởng.
11 00:00:42.066 00:00:43.311
 1. Đó là lý do tại sao tôi ở đây
12 00:00:46.444 00:00:47.688
 1. Chúng ta cần phải kiểm tra.
13 00:00:49.888 00:00:51.444
 1. Bất cứ hình thức nào
 2. được tạo ra trong cuộc chơi.
14 00:00:52.800 00:00:53.711
 1. Tôi xin lỗi, Tony
15 00:00:53.800 00:00:56.822
 1. Bởi vì nhìn thấy địa thế ở phía Nam
 2. nên tôi không thể bỏ qua nó.

Statistics

Number of downloads 1
Number of units 32
Number of lines 35
Number of lines per unit 1.09
Number of characters 920
Number of characters per line 26.29

No comments