Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Captain America: The Winter Soldier (2014).


Subtitle info

ID qhRE
Created 05:05:47 15-05-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Captain America The Winter Soldier (2014) all bluray

Subtitles preview

Filename
Captain America The Winter Soldier (2014)
Name
captain america the winter soldier (2014)
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:48.800 00:00:50.565
 1. Bên trái anh.
2 00:01:0.880 00:01:2.200
 1. Bên trái anh.
3 00:01:2.200 00:01:4.650
 1. Bên trái tôi. Biết rồi.
4 00:01:10.000 00:01:11.440
 1. Đừng có nói. Đừng có nói.
5 00:01:11.440 00:01:13.410
 1. - Bên trái anh.
 2. - Thôi nào!
6 00:01:21.840 00:01:23.520
 1. Cần cấp cứu không?
7 00:01:26.120 00:01:27.920
 1. Tôi cần một cặp phổi mới.
8 00:01:27.920 00:01:31.360
 1. Anh bạn, hình như anh vừa chạy
 2. 13 dặm trong 30 phút.
9 00:01:31.360 00:01:32.600
 1. Chắc do tôi xuất phát muộn.
10 00:01:32.600 00:01:35.320
 1. Thật hả?
 2. Anh nên tự thấy xấu hổ đi.
11 00:01:35.320 00:01:37.960
 1. Anh phải chạy thêm vòng nữa mới phải.
12 00:01:37.960 00:01:40.410
 1. Anh vừa chạy xong rồi hả?
 2. Chắc là thế rồi.
13 00:01:40.480 00:01:41.960
 1. Anh thuộc đơn vị nào?
14 00:01:41.960 00:01:43.520
 1. Lính dù Cứu hộ 58.
15 00:01:43.520 00:01:45.445
 1. Nhưng giờ tôi đang làm ở
 2. Bộ Cựu chiến binh.

Statistics

Number of downloads 3
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.28
Number of characters 47K
Number of characters per line 24.68

No comments