Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Close Range (2015).

Movie information

Title Close Range (2015)
Type Movie

Subtitle info

ID AwQ_
Created 16:29:46 07-10-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Close Range 2015

Subtitles preview

Filename
close range
Name
close range
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:13.210 00:00:19.210
 1. subtitle by Nguyễn Khuê Tú
2 00:01:33.970 00:01:36.610
 1. <b>Cám ơn.</b>
3 00:02:28.880 00:02:31.520
 1. <b>Tầng mấy?</b>
4 00:02:34.010 00:02:36.720
 1. Cùng tầng với mày đấy, đồ khốn.
5 00:03:50.050 00:03:52.030
 1. <b>Tầng trên có gã
 2. đang giết hết mọi người kìa.</b>
6 00:03:52.030 00:03:54.220
 1. <b>Hắn nói gì vậy?</b>
7 00:03:54.220 00:03:56.880
 1. <b>Có biến ở tầng trên!</b>
8 00:04:1.880 00:04:3.850
 1. -<b>Còn tầng kia?</b>
 2. - <b>K có ai cả.</b>
9 00:04:3.850 00:04:7.390
 1. -<b>K có ai ở đây sao?</b>
 2. - <b>Không.</b>
10 00:04:7.520 00:04:11.140
 1. <b>Hắn kìa.
 2. Đi thôi.</b>
11 00:04:14.460 00:04:17.610
 1. Mở ra đi.
12 00:04:23.340 00:04:27.010
 1. Tao mà biết con bé bị thương,
 2. hay mày chạm vào người nó,
13 00:04:27.010 00:04:30.220
 1. tao sẽ bắt mày trả giá.
 2. Hiểu chưa?
14 00:04:30.810 00:04:34.050
 1. Tao không đụng vào người nó.
 2. Tao thề đó. Chưa ai chạm vào nó cả!
15 00:04:42.480 00:04:46.680
 1. Hailey. Là chú Colton đây.
 2. nhớ chú chứ?

Statistics

Number of downloads 4
Number of units 454
Number of lines 687
Number of lines per unit 1.51
Number of characters 17K
Number of characters per line 24.78

No comments