Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Crouching Tiger, HIdden Dragon: Sword of Destiny (2016).


Subtitle info

ID 4hpA
Created 11:35:51 13-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Sword.of.Destiny.2016.1080p.BluRay.x264

Subtitles preview

Filename
Sword.of.Destiny.2016.1080p.BluRay.x264
Name
sword_of_destiny_2016_1080p_bluray_x264
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:4.690 00:01:10.981
 1. <i>Đã qua 18 năm kể từ khi
 2. Lý Mộ Bạch, người mà ta yêu tạ thế.</i>
2 00:01:13.031 00:01:15.272
 1. <i>Từ đó ta vẫn ẩn cư.</i>
3 00:01:16.868 00:01:19.783
 1. <i>Cũng từ đó, tinh thần đạo nghĩa
 2. trong giang hồ...</i>
4 00:01:19.968 00:01:21.783
 1. <i>... đã mất dần và gần như
 2. không còn tồn tại.</i>
5 00:01:24.209 00:01:28.703
 1. <i>Thanh Minh bảo kiếm là thanh kiếm của
 2. Tổ sư phái Võ Đang Trương Tam Phong.</i>
6 00:01:29.631 00:01:33.249
 1. <i>Nó không chỉ có thể xoay chuyển
 2. chiến cuộc mà người có được nó...</i>
7 00:01:33.969 00:01:37.757
 1. <i>... có thể bất khả chiến bại.</i>
8 00:01:55.365 00:01:56.525
 1. <i>Mấy trăm năm qua...</i>
9 00:01:57.117 00:02:0.735
 1. <i>... các bang phái trong võ lâm
 2. vẫn tìm mọi cách để chiếm đoạt nó.</i>
10 00:02:1.705 00:02:4.993
 1. <i>Bang phái tranh quyền,
 2. quần hùng đoạt lợi trong giới Võ lâm.</i>
11 00:02:5.834 00:02:8.871
 1. <i>Lý Mộ Bạch, đệ tử chân truyền
 2. của phái Võ Đang...</i>
12 00:02:9.421 00:02:11.662
 1. <i>... bị sát hại trong cuộc chiến
 2. tranh giành đó.</i>
13 00:02:11.923 00:02:14.289
 1. <i>Sau khi Thiết vương gia cùng
 2. Thiết phủ trấn áp quần hùng...</i>
14 00:02:15.218 00:02:19.587
 1. <i>... và đưa Thanh Minh bảo kiếm
 2. về Vương phủ...</i>
15 00:02:20.474 00:02:24.968
 1. <i>... thì sóng gió trên giang hồ
 2. tạm thời lắng xuống.</i>

Statistics

Number of downloads 22
Number of units 654
Number of lines 941
Number of lines per unit 1.44
Number of characters 22K
Number of characters per line 23.73

No comments