Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Crouching Tiger, HIdden Dragon: Sword of Destiny (2016).


Subtitle info

ID LhBA
Created 13:44:58 09-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Crouching.Tiger.Hidden.Dragon.Sword.of.Destiny.2016.720p.BluRay.x264-WiKi

Subtitles preview

Filename
Crouching.Tiger.Hidden.Dragon.Sword.of.Destiny.2016.720p.BluRay.x264-WiKi
Name
crouching_tiger_hidden_dragon_sword_of_destiny_2016_720p_bluray_x264-wiki
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:4.523 00:01:9.559
 1. <i>Kể cũng đã 18 năm từ khi Lý Mộ Bạch tạ thế</i>
2 00:01:11.259 00:01:15.260
 1. <i>Cũng từ đó
 2. tinh thần bộ hạ của Thiết Đầu Tiêu Cục</i>
3 00:01:15.411 00:01:18.456
 1. <i>mất dần và gần như không còn tồn tại</i>
4 00:01:20.961 00:01:26.007
 1. <i>Bang phái tranh quyền
 2. quần hùng đoạt lợi trong giới Võ lâm</i>
5 00:01:29.563 00:01:37.265
 1. <i>Ta phó mặc thế thái nhân tình
 2. gát kiếm ẩn dật ....
 3. ....xa lánh giang hồ</i>
6 00:01:45.267 00:01:53.868
 1. <b>Ngọa Hổ Tàng Long II</b>
7 00:02:17.193 00:02:20.281
 1. <i>Phàm khi một vị <b>danh sư</b> quá cố</i>
8 00:02:20.364 00:02:23.285
 1. <i>hương danh lưu lại chừng dăm bảy năm...</i>
9 00:02:24.487 00:02:29.291
 1. <i>nhưng tiếng tăm của một <b>danh kiếm</b>
 2. đến 20 năm vẫn còn vang lừng</i>
10 00:02:31.837 00:02:34.381
 1. <i>Thiên hạ nhủ nhau lời ca tụng...</i>
11 00:02:38.053 00:02:40.096
 1. <i>Rồi khó thoát cái vòng ám ảnh.</i>
12 00:05:26.798 00:05:29.177
 1. Ah, chuyện gì đây ?
13 00:05:29.260 00:05:32.138
 1. Cô nương này
 2. xông lên sơn môn, đòi gặp môn chủ
14 00:05:32.222 00:05:35.100
 1. bị thu thập ở cổng đền
15 00:05:47.157 00:05:48.283
 1. Ngươi đây muốn gì ?

Statistics

Number of downloads 39
Number of units 609
Number of lines 753
Number of lines per unit 1.24
Number of characters 19K
Number of characters per line 25.59

No comments