Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Dao shi xia shan (2015).

Movie information

Title Dao shi xia shan (2015)
Type Movie

Subtitle info

ID 67g_
Created 11:28:04 19-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
Monk_Comes_Down_the_Mountain_(2015)_ViE
Name
monk_comes_down_the_mountain_(2015)_vie
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:7.614 00:01:10.414
 1. Đạo sĩ Hà An Hạ, phụng lệnh sư phụ.
2 00:01:11.394 00:01:13.894
 1. tỉ võ với các sư huynh đệ.
3 00:01:18.949 00:01:20.949
 1. Năm Hà An Hạ 20 tuổi,
4 00:01:21.150 00:01:22.675
 1. thế gian không thái bình,
5 00:01:22.676 00:01:25.976
 1. đạo quán thiếu lương thực,
 2. không nuôi được nhiều người.
6 00:01:26.161 00:01:30.461
 1. La Ẩn sư phụ chỉ có thể
 2. để các sư huynh đệ tỉ võ, quyết định đi ở.
7 00:02:36.010 00:02:38.010
 1. Sư phụ, con thắng rồi.
8 00:02:38.631 00:02:41.308
 1. Anh ta tưởng thắng thì có thể ở lại trên núi.
9 00:02:41.788 00:02:43.386
 1. Không ngờ...
10 00:02:43.387 00:02:45.387
 1. Thắng rồi.
11 00:02:47.456 00:02:49.610
 1. Người thắng, bản lĩnh lớn.
12 00:02:51.997 00:02:53.862
 1. Vậy con hãy xuống núi.
13 00:02:53.863 00:02:55.863
 1. Tự tìm cái để ăn.
14 00:03:5.669 00:03:7.669
 1. Chỉ cách nhau một cánh cửa,
15 00:03:7.811 00:03:9.811
 1. đã là hai đất trời khác nhau.

Statistics

Number of downloads 42
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.1
Number of characters 29K
Number of characters per line 23.08

No comments