Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Daredevil (2015) S02E13.

Episode information

Title Daredevil (2015)
Type TV Series
Season 2
Episode 13
Episode type Ordinary
Episode title N/A

Subtitle info

ID Jtw_
Created 18:23:02 22-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS 23.976


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Marvels.Daredevil.S02E13.720p.WEBRip.x264-SKGTV
Marvels.Daredevil.S02E13.720p.WEBRip.x264-SKGTV.VIE

Subtitles preview

Filename
Marvels.Daredevil.S02E13.720p.WEBRip.x264-SKGTV.VIE
Name
marvels_daredevil_s02e13_720p_webrip_x264-skgtv_vie
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:29.155 00:00:31.115
 1. Thưa ngài Nobu.
2 00:00:32.033 00:00:35.119
 1. Mọi chuẩn bị cần thiết đã hoàn tất.
3 00:00:35.203 00:00:37.831
 1. Nó sẵn sàng sử dụng rồi.
4 00:00:37.914 00:00:41.793
 1. Và theo như mệnh lệnh của ngài, chúng tôi
 2. đã lấy được thứ này.
5 00:00:41.876 00:00:45.964
 1. Toàn bộ mục tiêu: tổng cộng là 20 người,
 2. đều đang ở New York.
6 00:00:46.047 00:00:49.217
 1. Sau nhiều năm tìm kiếm...
7 00:00:49.300 00:00:52.804
 1. cuối cùng thì, vận mệnh của Black Sky đã ở
 2. trong tay chúng ta.
8 00:00:53.847 00:00:58.727
 1. Giờ thì tên Daredevil này là thứ duy nhất
 2. cản đường chúng ta.
9 00:00:58.810 00:01:1.563
 1. - Bắt đầu đi.
 2. - Ngài muốn bắt đầu với ai trước ?
10 00:01:6.484 00:01:8.319
 1. Tất cả chúng.
11 00:01:11.030 00:01:12.531
 1. Chúng ta cần phải ẩn trốn.
12 00:01:12.616 00:01:14.492
 1. Chúng sẽ đến tìm chúng ta.
13 00:01:14.576 00:01:18.872
 1. Nhảm nhí. Tụi nó đến tìm cô ta.
 2. Chuyện này là sao?
14 00:01:18.955 00:01:20.702
 1. Xin lỗi, ông già, nhưng mà tôi không thể
15 00:01:20.727 00:01:22.190
 1. dễ dãi với ông được nữa.

Statistics

Number of downloads 2
Number of units 755
Number of lines 903
Number of lines per unit 1.2
Number of characters 20K
Number of characters per line 22.97

No comments