Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Dark City (1998).

Movie information

Title Dark City (1998)
Type Movie

Subtitle info

ID xoA-
Created 16:34:22 12-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Dark.City.1998.m720p.BluRay.x264-FreeHD_I-Max.VN
Dark.City.1998.DIRECTORS.CUT

Subtitles preview

Filename
Dark.City.1998.m720p.BluRay.x264-FreeHD_I-Max.VN
Name
dark_city_1998_m720p_bluray_x264-freehd_i-max_vn
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:18.311 00:00:20.980
 1. Khởi đầu chỉ là bóng tối.
2 00:00:22.023 00:00:24.734
 1. Rồi xuất hiện những người xa lạ.
3 00:00:24.818 00:00:28.238
 1. Họ thuộc một chủng tộc
 2. xưa cũ như thời gian.
4 00:00:28.321 00:00:31.032
 1. Họ đã nắm vững kỹ thuật tối thượng--
5 00:00:31.116 00:00:34.035
 1. về khả năng thay đổi thực tại vật lý...
6 00:00:34.119 00:00:36.371
 1. bằng năng lực riêng họ.
7 00:00:36.454 00:00:39.457
 1. Họ gọi khả năng này là "điều chỉnh."
8 00:00:40.500 00:00:42.377
 1. Nhưng họ vẫn phải chết.
9 00:00:42.460 00:00:45.004
 1. Nền văn minh của họ đang suy tàn...
10 00:00:45.088 00:00:48.091
 1. Và vì thế mà họ bỏ lại Thế Giới của họ...
11 00:00:48.174 00:00:51.803
 1. để tìm kiếm sự bất tử cho dân tộc mình.
12 00:00:51.886 00:00:55.640
 1. Cuộc hành trình vô tận đã mang họ tới
 2. một thế giới màu xanh nhỏ bé ...
13 00:00:55.724 00:00:58.810
 1. Ở góc xa nhất của Thiên Hà...
14 00:00:58.893 00:01:1.354
 1. Đó là Thế Giới cùa chúng ta.
15 00:01:1.438 00:01:3.773
 1. Nơi đây họ nghĩ
 2. cuối cùng họ cũng đã tìm thấy...

Statistics

Number of downloads 28
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.34
Number of characters 32K
Number of characters per line 22.37

No comments