Poster for Doctor Zhivago (1965).

Movie information

Title Doctor Zhivago (1965)
Type Movie

Subtitle info

ID X20L
Created 07:13:36 02-05-2010
Contributor kvrle
Language Tiếng Việt
FPS 25 (PAL)


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
Doctor_zhivago
Name
doctor_zhivago
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:04:45.056 00:04:50.011
 1. BÁC SĨ ZHI VAGO
2 00:04:55.010 00:04:58.524
 1. Dựa theo tiểu thuyết cùng tên
 2. của Boris L. Pasternak
3 00:07:36.883 00:07:38.509
 1. Những cô gái này thế nào nhỉ?
4 00:07:38.579 00:07:43.282
 1. Lao động tốt!
 2. Hơi hoang dã một chút.
 3. Tiêu tiền nhanh, lao động nặng.
5 00:07:43.348 00:07:45.291
 1. Họ đều biết chữ cả chứ?
 2. Một số thôi.
6 00:07:45.557 00:07:48.274
 1. Trong và ngoài trại cải tạo,
7 00:07:48.341 00:07:50.643
 1. những việc như thế này
 2. làm giảm giá trị.
8 00:07:50.934 00:07:53.390
 1. Tôi nghĩ không nên dùng người
 2. vào việc đào này.
9 00:07:53.494 00:07:54.356
 1. Không nên thế!
10 00:07:54.487 00:07:55.982
 1. Vì cũng không hiệu quả bao nhiêu.
11 00:07:56.087 00:07:58.062
 1. Nếu cho tôi thêm 2 máy xúc,
 2. máy ủi đất nữa...
12 00:07:58.135 00:07:59.630
 1. tôi có thể lấp đến cái gì ấy chứ!
13 00:07:59.704 00:08:1.330
 1. Thế hệ của đồng chí nóng vội quá!
14 00:08:1.432 00:08:2.381
 1. Đồng chí thì không à?
15 00:08:2.488 00:08:4.311
 1. Có chứ!
 2. Rất vội nữa là khác.

Statistics

Number of downloads 41
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.4
Number of characters 51K
Number of characters per line 21.82

No comments