Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Ghost in the Shell (2017).

Movie information

Title Ghost in the Shell (2017)
Type Movie

Subtitle info

ID wZ1E
Created 11:24:44 12-07-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Ghost.in.the.Shell.2017.720p.BluRay.x264-DRONES
Ghost.in.the.Shell.2017.1080p.BluRay.x264-DRONES

Subtitles preview

Filename
Ghost.in.the.Shell.2017.720p.BluRay.x264-DRONES
Name
ghost_in_the_shell_2017_720p_bluray_x264-drones
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:5.000 00:00:15.000
 1. Fcine.net
2 00:01:42.540 00:01:45.340
 1. Trong tương lai, ranh giới giữa con người
3 00:01:45.340 00:01:47.439
 1. và máy móc dần phai mờ.
4 00:01:48.249 00:01:50.309
 1. Các tiến bộ trong công nghệ cho phép
5 00:01:50.349 00:01:52.408
 1. con người tăng cường cho cơ thể
6 00:01:53.248 00:01:55.238
 1. bằng các bộ phận điều khiển học.
7 00:01:55.518 00:01:58.288
 1. Công ty Hanka Robotics, do chính phủ trợ cấp,
8 00:01:58.458 00:02:1.217
 1. đang phát triển một điệp viên quân sự
9 00:02:1.257 00:02:3.317
 1. sẽ xóa mờ lằn ranh này hơn nữa.
10 00:02:3.427 00:02:5.396
 1. Bằng cách cấy ghép não người
11 00:02:5.426 00:02:7.416
 1. vào một cơ thể tổng hợp,
12 00:02:7.526 00:02:10.326
 1. họ sẽ kết hợp những thuộc tính
13 00:02:10.366 00:02:12.455
 1. mạnh mẽ nhất của con người và robot.
14 00:02:21.374 00:02:23.344
 1. DỰ ÁN 2571
15 00:02:32.382 00:02:34.442
 1. Mức oxy đang giảm.

Statistics

Number of downloads 48
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.0
Number of characters 27K
Number of characters per line 26.8

No comments