Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Headshot (2016).

Movie information

Title Headshot (2016)
Type Movie

Subtitle info

ID 8FZE
Created 09:14:21 10-06-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS 23.976


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Headshot 2016 mHD BluRay DD5.1 x264-TayTO

Subtitles preview

Filename
Vietnamese
Name
vietnamese
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.460 00:00:16.910
 1. HEADSHOT (2016)
 2. Biên dịch: thn995 (fb.com/thn995)
2 00:01:16.910 00:01:18.200
 1. Tao biết mày đang tỉnh táo.
3 00:01:23.290 00:01:24.420
 1. Nhìn đi!
4 00:01:25.210 00:01:27.380
 1. Nhìn cho kỹ vào,
5 00:01:28.410 00:01:31.370
 1. những khuôn mặt này,
6 00:01:31.460 00:01:33.420
 1. nhớ chúng vào não mày,
7 00:01:33.910 00:01:37.240
 1. vì ngày mai
 2. mày sẽ phải trả nợ cho quỷ dữ.
8 00:01:38.250 00:01:41.880
 1. Ngày mai mày sẽ đứng giữa bốn bức tường.
9 00:01:45.290 00:01:48.210
 1. Mày phát biểu gì hả.
10 00:01:49.710 00:01:51.460
 1. Tao cảm động lắm.
11 00:01:52.370 00:01:54.450
 1. Tao bảo mày nhìn vào những bức ảnh!
12 00:01:55.910 00:01:58.660
 1. Mày biết tao đã hy sinh những gì vì mày không.
13 00:01:58.750 00:02:0.630
 1. Hy sinh?
14 00:02:3.580 00:02:7.120
 1. Tôi cũng hy sinh vì ông đấy chứ.
15 00:04:54.330 00:04:55.450
 1. Bạn tôi ...

Statistics

Number of downloads 5
Number of units 477
Number of lines 550
Number of lines per unit 1.15
Number of characters 11K
Number of characters per line 21.38

No comments