Poster for Independence Day (1996).

Movie information

Title Independence Day (1996)
Type Movie

Subtitle info

ID IhQF
Created 18:31:01 30-11-2008
Contributor ice man
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Independence.Day.1996.720p.BluRay.DTS.x264-hV

Subtitles preview

Filename
Independence.Day.1996.720p.BluRay.DTS.x264-hV.VIE
Name
independence_day_1996_720p_bluray_dts_x264-hv_vie
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:5.192 00:01:8.517
 1. Cho những người chưa đọc bảng này
2 00:01:8.684 00:01:10.338
 1. chúng ta sẽ đọc
3 00:01:10.438 00:01:13.165
 1. "Đây là những người trái đất
4 00:01:13.265 00:01:15.626
 1. đầu tiên đặt chân lên mặt trăng
5 00:01:15.750 00:01:18.494
 1. tháng 7 năm 1969.
6 00:01:18.660 00:01:21.197
 1. Chúng tôi muốn chung sống hòa bình
 2. với toàn nhân loại
7 00:02:31.039 00:02:33.409
 1. # It's the end of the world #
8 00:02:33.533 00:02:35.072
 1. #As we know it #
9 00:02:35.196 00:02:38.065
 1. # It's the end of the world #
10 00:02:38.189 00:02:39.769
 1. #As we know it #
11 00:02:39.935 00:02:42.430
 1. # It's the end of the world... #
12 00:02:44.508 00:02:46.837
 1. #And I feel fine... ##
13 00:03:1.055 00:03:3.102
 1. Nếu không phải một người đẹp
14 00:03:3.222 00:03:4.786
 1. Ta sẽ cúp máy
15 00:03:4.949 00:03:7.197
 1. Sếp, tôi nghĩ ông nên nghe cái này

Statistics

Number of downloads 168
Number of units 2K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.11
Number of characters 53K
Number of characters per line 20.37

No comments