Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Iron Man 3 (2013).

Movie information

Title Iron Man 3 (2013)
Type Movie

Subtitle info

ID ohRE
Created 04:47:00 15-05-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Iron Man 3 (2013) all bluray

Subtitles preview

Filename
Iron Man 3 (2013)
Name
iron man 3 (2013)
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:7.926 00:00:9.260
 1. <i>Một danh nhân từng nói:</i>
2 00:00:9.427 00:00:12.097
 1. <i>"Chúng ta tự tạo ra quỷ dữ."</i>
3 00:00:13.640 00:00:15.640
 1. <i>Ai nói vậy? Thế nghĩa là sao?</i>
4 00:00:15.810 00:00:17.600
 1. <i>Không quan trọng.
 2. Tôi nói vậy bởi ông ta đã nói vậy.</i>
5 00:00:17.770 00:00:19.310
 1. <i>Ông ta khá nổi tiếng</i>
6 00:00:19.480 00:00:21.900
 1. <i>và về cơ bản,
 2. có hai gã nổi tiếng đã nói ra câu đó.</i>
7 00:00:22.232 00:00:23.608
 1. <i>Tôi không...</i>
8 00:00:23.817 00:00:25.819
 1. <i>Tôi sẽ bắt đầu lại.</i>
9 00:00:27.320 00:00:29.489
 1. <i>Cùng quay lại lúc khởi đầu nhé.</i>
10 00:00:59.070 00:01:1.070
 1. BERN, THỤY SỸ
11 00:01:1.670 00:01:3.300
 1. ĐÊM GIAO THỪA
12 00:01:6.650 00:01:7.860
 1. Nửa tiếng nữa là sang năm mới.
13 00:01:9.195 00:01:10.196
 1. - Này, em có muốn...
 2. - Tony Stark?
14 00:01:10.280 00:01:11.530
 1. - Bài phát biểu hay lắm.
 2. - Đi theo tôi, anh bạn.
15 00:01:11.656 00:01:13.280
 1. Tôi đã phát biểu sao?
 2. Nó thế nào?

Statistics

Number of downloads 17
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.37
Number of characters 57K
Number of characters per line 23.88

No comments