Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie It Comes at Night (2017).

Movie information

Title It Comes at Night (2017)
Type Movie

Subtitle info

ID X2NE
Created 21:18:09 03-09-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

It Comes At Night | Official Trailer

Subtitles preview

Filename
It Comes At Night
Name
it comes at night
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:12.622 00:00:14.355
 1. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.
2 00:00:15.244 00:00:16.933
 1. Và tôi muốn một câu trả lời thành thật.
3 00:00:17.422 00:00:20.355
 1. Cậu có biết chuyện gì
 2. đang xảy ra ngoài kia không?
4 00:00:32.933 00:00:35.288
 1. Tôi đang cố giúp cậu
 2. và gia đình cậu.
5 00:00:35.600 00:00:38.000
 1. Tôi muốn cảm ơn anh lần nữa
 2. vì đã cho chúng tôi ở đây.
6 00:00:41.244 00:00:43.422
 1. Đi qua vài chỗ.
7 00:00:43.644 00:00:47.733
 1. Khi ra ngoài vào ban ngày,
 2. chúng ta cần đi sát thành nhóm cho an toàn.
8 00:00:48.933 00:00:51.600
 1. Cánh cửa màu đỏ, là lối duy nhất
 2. để vào và ra khỏi ngôi nhà..
9 00:00:51.733 00:00:53.866
 1. Nó luôn được đóng và khóa chặt.
10 00:00:55.111 00:00:57.733
 1. Tôi có chìa khóa,
 2. một chùm duy nhất.
11 00:00:58.177 00:00:59.733
 1. Là vật quan trọng nhất.
12 00:00:59.733 00:01:0.400
 1. Nó trông thấy gì vậy?
13 00:01:0.444 00:01:1.155
 1. Không sao đâu.
14 00:01:1.333 00:01:2.177
 1. Vào trong thôi.
15 00:01:4.488 00:01:6.355
 1. Chúng tôi không bao giờ
 2. ra ngoài vào ban đêm.

Statistics

Number of downloads 55
Number of units 35
Number of lines 45
Number of lines per unit 1.29
Number of characters 906
Number of characters per line 20.13

No comments