Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Kaththi (2014).

Movie information

Title Kaththi (2014)
Type Movie

Subtitle info

ID fhRA
Created 07:16:33 11-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

www.TamilRockers.com - Kaththi (2014) Tamil 720p HDRip - AC3 5.1 - x264 1.4GB
Kaththi (2014) Tamil 720p HDRip - AC3 5.1 - x264 1.4GB

Subtitles preview

Filename
www.TamilRockers.com - Kaththi (2014) Tamil 720p HDRip - AC3 5.1 - x264 1.4GB
Name
www_tamilrockers_com - kaththi (2014) tamil 720p hdrip - ac3 5_1 - x264 1_4gb
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:02:1.833 00:02:4.625
 1. Chúng tôi đã tìm kiếm cho ông trong bốn năm và cuối cùng đã bắt ông chỉ hai ngày trở lại.
2 00:02:5.083 00:02:7.166
 1. Nhưng ông đã trốn thoát khỏi nhà tù bây giờ.
3 00:02:8.166 00:02:10.291
 1. Ông quản lý để có được bảo mật chặt chẽ trong quá khứ.
4 00:02:10.708 00:02:12.791
 1. Nếu mọi người có thể biết điều này, nó sẽ là một sự ô nhục.
5 00:02:14.375 00:02:15.833
 1. Làm thế nào để chúng tôi bắt anh ta?
6 00:02:16.625 00:02:19.083
 1. Đừng làm cho tôi sai, tôi có một ý tưởng
7 00:02:19.666 00:02:21.708
 1. Có một người bị kết án tù này.
8 00:02:22.125 00:02:25.208
 1. Ông đã trốn thoát khỏi nhà tù tới 18 lần.
9 00:02:27.875 00:02:31.750
 1. Bạn muốn sử dụng tôi để bắt giữ của anh chàng này.
10 00:02:33.541 00:02:34.416
 1. đã bao lâu rồi kể từ khi ông trốn thoát?
11 00:02:35.208 00:02:36.083
 1. Hai mươi phút.
12 00:02:36.375 00:02:36.833
 1. Rời khỏi
13 00:02:36.875 00:02:40.125
 1. Làm thế nào để tôi rời khỏi mà không cần nổi bật một thỏa thuận?
14 00:02:40.166 00:02:41.041
 1. Gì?
15 00:02:41.625 00:02:43.250
 1. Vâng!

Statistics

Number of downloads 25
Number of units 652
Number of lines 652
Number of lines per unit 1.0
Number of characters 25K
Number of characters per line 39.72

No comments