Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Kung-Fu Yoga (2017).

Movie information

Title Kung-Fu Yoga (2017)
Type Movie

Subtitle info

ID lahD
Created 19:09:01 09-05-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Kung Fu Yoga 2017 1080p WEB-DL AAC x264-882FX_vie
Kung Fu Yoga 2017 1080p WEB-DL AAC x264-882FX

Subtitles preview

Filename
Kung Fu Yoga 2017 1080p WEB-DL AAC x264-882FX_vie
Name
kung fu yoga 2017 1080p web-dl aac x264-882fx_vie
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:3.463 00:01:6.433
 1. Đại Đường Huyền Trang
 2. đi Tây Thiên thỉnh Kinh...
2 00:01:6.466 00:01:10.494
 1. để hữu nghị hai nước
 2. Thiên Trúc và đế quốc Đại Đường.
3 00:01:11.404 00:01:15.341
 1. Sau đó, Vương Huyền Sách được cử làm
 2. sứ giả lần nữa đi sư đến Thiên Trúc.
4 00:01:15.508 00:01:18.535
 1. Ông đã góp phần xây dựng
 2. mối quan hệ Trung - Ấn.
5 00:01:18.612 00:01:21.377
 1. Phát triển và giao lưu
 2. văn hóa giữa hai nước.
6 00:01:23.316 00:01:25.285
 1. Năm 647 Công Nguyên.
7 00:01:25.352 00:01:29.448
 1. Thủ lĩnh quân Tượng,
 2. Arunasva của nước Magadha. - Thiên Trúc
8 00:01:29.589 00:01:32.388
 1. mưu quyền soán vị, tự xưng vương.
9 00:01:32.459 00:01:36.362
 1. Vào thời điểm Vương Huyền Sách lần
 2. thứ hai di sư đến Thiên Trúc...
10 00:01:36.396 00:01:39.560
 1. hắn đã đích thân dẫn quân
 2. mai phục Ngự sử Đại Đường.
11 00:02:42.595 00:02:43.585
 1. Ta là tướng quân Bhima.
12 00:02:44.331 00:02:46.527
 1. Phụng lệnh của Công chúa
 2. Gitanjali đến đây cứu ngài.
13 00:03:47.427 00:03:49.396
 1. Lên ngựa!
14 00:03:50.430 00:03:55.459
 1. Chính sử đại nhân, tên phản tướng
 2. Arunasva đã chiếm được thành Rajagaha.
15 00:03:56.302 00:04:0.364
 1. Tướng quân Bhima sẽ hộ tống ngài về
 2. Đại Đường thỉnh cầu viện binh.

Statistics

Number of downloads 12
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.23
Number of characters 37K
Number of characters per line 22.47

No comments