Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Logan (2017).

Movie information

Title Logan (2017)
Type Movie

Subtitle info

ID dUxE
Created 13:36:58 04-06-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Logan (2017) all Bluray

Subtitles preview

Filename
Logan (2017) all Bluray
Name
logan (2017) all bluray
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:58.110 00:00:59.650
 1. <i>Xử lý xong mấy cái bánh xe là có tiền.</i>
2 00:00:59.800 00:01:1.810
 1. <i>Chúng ta tiếp tục việc làm ăn.
 2. Sẽ không có vấn đề gì.</i>
3 00:01:1.950 00:01:3.000
 1. <i>Lần này mày mà làm hỏng
 2. mấy cái bánh xe, Chong,</i>
4 00:01:3.050 00:01:4.060
 1. <i>thì đừng trách tao là ác.</i>
5 00:01:4.120 00:01:5.120
 1. <i>Nhanh lên!</i>
6 00:01:5.220 00:01:8.120
 1. <i>- Ngay kia.
 2. - Không có ai cả.</i>
7 00:01:8.124 00:01:9.220
 1. <i>Mở tiệc được chưa, bọn mày?</i>
8 00:01:9.225 00:01:10.725
 1. <i>Vặn nhỏ đài xuống.</i>
9 00:01:10.727 00:01:12.330
 1. <i>Mày định gọi bọn cảnh sát đến hả?</i>
10 00:01:12.400 00:01:13.460
 1. <i>Tao muốn crôm.</i>
11 00:01:15.064 00:01:18.266
 1. <i>Bán đồng nát được khối tiền.</i>
12 00:01:19.670 00:01:20.970
 1. Chết tiệt.
13 00:01:24.106 00:01:25.206
 1. Này.
14 00:01:40.190 00:01:42.520
 1. Mấy chú em?
15 00:01:42.670 00:01:45.070
 1. Đó là chốt bánh xe mạ crôm.
 2. Các chú sẽ làm hỏng mất.

Statistics

Number of downloads 6
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.24
Number of characters 40K
Number of characters per line 23.23

No comments