Poster for Mulholland Dr. (2001).

Movie information

Title Mulholland Dr. (2001)
Type Movie

Subtitle info

ID TUYF
Created 08:25:47 26-12-2008
Contributor plaz
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Mulholland.Dr.1.2001.m-HD.x264

Subtitles preview

Filename
mulholland.dr.2.2001.m-HD.x264
Name
mulholland_dr_2_2001_m-hd_x264
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:5.784 00:00:10.205
 1. DIỄN!
2 00:00:13.792 00:00:17.219
 1. Ông còn ở đây?
3 00:00:17.254 00:00:20.674
 1. Anh đã quay lại.
 2. Anh nghĩ đó là điều em muốn.
4 00:00:20.924 00:00:23.969
 1. - Không ai muốn ông ở đây.
 2. - Thật sao?
5 00:00:24.219 00:00:28.390
 1. Bố mẹ tôi ở trên tầng.
 2. Họ nghĩ ông đã đi rồi.
6 00:00:28.640 00:00:30.726
 1. Vậy... Thật ngạc nhiên!
7 00:00:30.976 00:00:34.187
 1. Tôi có thể gọi họ...
 2. Tôi có thể gọi bố tôi...
8 00:00:34.438 00:00:37.524
 1. Nhưng em sẽ không làm thế...
9 00:00:52.039 00:00:56.126
 1. Ông đang chơi một trò nguy hiểm đấy...
10 00:00:56.335 00:00:59.171
 1. nếu ông còn khủng bố thư tôi nữa...
11 00:00:59.421 00:01:2.924
 1. sẽ chẳng có ích gì đâu.
12 00:01:3.342 00:01:5.594
 1. Em biết anh muốn gì..
13 00:01:5.844 00:01:9.306
 1. không khó thế đâu.
14 00:01:10.849 00:01:13.935
 1. Đi đi...
15 00:01:14.519 00:01:17.731
 1. Đi đi trước khi tôi gọi bố tôi.
Filename
mulholland.dr.1.2001.m-HD.x264
Name
mulholland_dr_1_2001_m-hd_x264
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:04:54.926 00:04:58.930
 1. Các anh đang làm gì thế?
 2. Chúng ta không dừng ở đây!
2 00:05:9.566 00:05:13.320
 1. Ra khỏi xe.
3 00:08:52.247 00:08:53.999
 1. Họ tìm thấy cái này...
4 00:08:54.249 00:08:56.668
 1. trên sàn phía sau cái Caddy.
5 00:08:56.918 00:09:0.797
 1. Họ cho tôi xem rồi.
6 00:09:1.381 00:09:3.508
 1. Có thể chẳng liên quan gì.
7 00:09:3.759 00:09:6.136
 1. Có thể.
8 00:09:6.386 00:09:11.099
 1. Có ai trong số bọn nhóc đeo hoa tai không?
9 00:09:12.434 00:09:16.772
 1. Không. Có thể có ai đó mất tích.
10 00:09:17.022 00:09:20.484
 1. Đó là điều tôi đang nghĩ.
11 00:09:57.145 00:10:0.816
 1. Thêm một hộp nữa.
12 00:11:45.087 00:11:48.173
 1. Tôi luôn muốn tới đây.
13 00:11:48.423 00:11:51.051
 1. Tới Winkie's?
14 00:11:51.176 00:11:54.346
 1. Winkie's này.
15 00:11:55.597 00:11:59.059
 1. Được.
 2. Sao lại Winkie's này?

Statistics

Number of downloads 33
Number of units 996
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.19
Number of characters 29K
Number of characters per line 24.7

No comments