Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for My Favorite Wife (1940).

Movie information

Title My Favorite Wife (1940)
Type Movie

Subtitle info

ID UnM8
Created 04:31:33 21-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

My Favorite Wife

Subtitles preview

Filename
My Favorite Wife (1940)
Name
my favorite wife (1940)
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:25.200 00:01:28.000
 1. Không, nhưng anh đã hoãn một lần rồi.
2 00:01:28.200 00:01:30.000
 1. Được rồi. Được rồi.
3 00:01:30.200 00:01:33.000
 1. Vụ này hoãn tới thứ năm tuần sau.
4 00:01:33.200 00:01:36.000
 1. - Sẽ là ngày 26.
 2. - Cám ơn , Ngài.
5 00:01:36.200 00:01:38.200
 1. - Tại đây đó.
 2. - Cám ơn , Ngài.
6 00:01:38.400 00:01:41.200
 1. Các bên của vụ Ellen Arden
 2. sẵn sàng chưa?
7 00:01:41.400 00:01:42.800
 1. Có đây ạ.
8 00:01:49.800 00:01:51.200
 1. - Xin chào.
 2. - Xin chào.
9 00:01:51.400 00:01:53.600
 1. - Làm phiền Ngài...
 2. - Đợi chút.
10 00:01:54.400 00:01:58.000
 1. - Muốn cưới người khác hả?
 2. - Sao, vâng, thưa Ngài.
11 00:01:58.200 00:02:1.200
 1. Nào xem qua một chút.
 2. Chờ chút.
12 00:02:1.200 00:02:4.200
 1. Vụ Arden này phức tạp quá.
13 00:02:4.400 00:02:7.400
 1. - Vâng, nhưng, thưa Ngài...
 2. - Phức tạp quá.
14 00:02:7.600 00:02:9.800
 1. - Thưa Ngài, xin vui lòng...
 2. - Thưa Ngài.
15 00:02:10.000 00:02:11.800
 1. Chờ chút. Gì?

Statistics

Number of downloads 0
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.61
Number of characters 46K
Number of characters per line 23.86

No comments