Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Na igre 2. Novyy uroven (2010).

Movie information

Title Na igre 2. Novyy uroven (2010)
Type Movie

Subtitle info

ID CQxA
Created 10:00:54 08-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Na.Igre.2.2010.BluRay.720p.DTS.x264

Subtitles preview

Filename
Na.Igre.2.2010.BluRay.720p.DTS.x264
Name
na_igre_2_2010_bluray_720p_dts_x264
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:54.050 00:00:55.705
 1. Zaritsyn Sergey Victorovich...
2 00:00:55.706 00:00:57.865
 1. ... đã vận động để có thể xây dựng
 2. ở vùng Nizhniy Novgorod...
3 00:00:57.866 00:00:59.776
 1. ... một khu vực chôn lấp
 2. chất thải hạt nhân.
4 00:00:59.777 00:01:2.625
 1. - Bắn đi.
 2. - Bắn vào đó sẽ giết chết phóng viên.
5 00:01:2.626 00:01:4.478
 1. Thì một phát hạ hai mục tiêu.
6 00:01:6.775 00:01:10.991
 1. Nghe nói rằng vùng Altiplano,
 2. nơi tìm thấy palladium...
7 00:01:10.992 00:01:13.465
 1. ... đang bị kiểm soát bởi lực lượng
 2. chống chính phủ.
8 00:01:13.466 00:01:16.278
 1. Ông không cho rằng vụ đầu tư này
 2. là rất mạo hiểm sao?
9 00:01:16.279 00:01:19.121
 1. Vâng, Alplatino hiện nay
 2. không do chính phủ kiểm soát...
10 00:01:19.122 00:01:20.687
 1. ... và nguồn đầu tư sẽ được cung cấp...
11 00:01:20.688 00:01:24.064
 1. ... ngay sau khi Viliermo và lực lượng
 2. của hắn bị tiêu diệt.
12 00:01:28.743 00:01:31.506
 1. Chúng tôi sẽ đầu tư ở Alplatino
 2. một cách nghiêm túc và lâu dài.
13 00:01:31.508 00:01:33.322
 1. Doc, chúng ta bị lừa rồi.
14 00:01:33.323 00:01:36.288
 1. - Tổ 2, tổ 3. Hủy nhiệm vụ.
 2. - Cậu làm cái quái gì thế?
15 00:01:36.504 00:01:38.699
 1. Cậu có nhớ một tay người La tinh
 2. mà chúng ta diễn trò cho hắn xem chứ?

Statistics

Number of downloads 4
Number of units 896
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.61
Number of characters 34K
Number of characters per line 24.23

No comments