Poster for National Treasure: Book of Secrets (2007).


Subtitle info

ID tSsF
Created 09:53:33 25-12-2008
Contributor plaz
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
2 - Book of Secrets.v
Name
2 - book of secrets_v
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:5.000 00:00:25.000
 1. KHO BÁU QUỐC GIA 2: CUỐN SÁCH BÍ MẬT
 2. Dịch bởi: Phạm Phương Bắc
 3. Email: bacphamphuong@gmail.com
2 00:00:56.041 00:00:59.041
 1. Thủ đô Washington. 14/4/1865.
3 00:01:1.642 00:01:5.642
 1. 5 ngày sau khi cuộc Nội Chiến kết thúc.
4 00:01:16.743 00:01:18.643
 1. Ông ta ở phòng bên cạnh.
5 00:01:26.586 00:01:29.248
 1. - Có phải ông là Thomas Gates không?
 2. - Vâng.
6 00:01:29.290 00:01:32.123
 1. Tôi có mấy thứ muốn nhờ ông xem giúp đây.
7 00:01:32.460 00:01:35.486
 1. Tôi nghe nói ông rất giỏi
 2. giải đáp những câu đố bí ẩn.
8 00:01:36.097 00:01:40.363
 1. - Nó là một thông điệp được mã hoá.
 2. - Loại mã Playfair.
9 00:01:41.602 00:01:44.366
 1. - Mã Playfair à?
 2. - Ông có giải được không?
10 00:01:44.438 00:01:46.960
 1. Không thể giải được loại mã này
 2. nếu không có chìa khoá.
11 00:01:47.007 00:01:51.171
 1. - Ông nói “chìa khoá” nghĩa là sao?
 2. - Là một từ, có thể là cụm từ.
12 00:01:51.245 00:01:54.612
 1. Thế thì tôi nghĩ nó đây này.
13 00:01:54.682 00:01:56.673
 1. Chờ tôi một lát.
14 00:01:58.719 00:02:1.400
 1. Đi đi. Tôi sẽ lo cuốn nhật ký.
 2. Gặp lại anh sau nhé.
15 00:02:2.747 00:02:3.747
 1. Whoa.

Statistics

Number of downloads 81
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.55
Number of characters 59K
Number of characters per line 25.87

No comments