Poster for Nothing But the Truth (2008).

Movie information

Title Nothing But the Truth (2008)
Type Movie

Subtitle info

ID kgYL
Created 09:32:25 27-03-2010
Contributor kosd
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Nothing.But.The.Truth.2008.720p.BluRay.x264.DTS-WiKi

Subtitles preview

Filename
Nothing.But.The.Truth.2008.720p.BluRay.x264.DTS-WiKi
Name
nothing_but_the_truth_2008_720p_bluray_x264_dts-wiki
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:20.938 00:00:26.735
 1. "Mặc dù có một số điểm tương đồng với những sự kiện thực tế,
 2. bộ phim này hoàn toàn là hư cấu
 3. và không đại diện cho thực tế cuộc sống của cá nhân hoặc sự kiện nào"
2 00:00:28.628 00:00:31.096
 1. Nói bọn họ tránh đường đi
 2. Ði thôi nào
3 00:00:31.164 00:00:33.291
 1. Tổng thống vừa mới bị bắn
4 00:00:33.366 00:00:36.665
 1. Có ít nhất là ba khẩu súng
 2. được tìm thấy
5 00:00:37.237 00:00:39.831
 1. Bảo bọn họ tránh đường nào
 2. Ði thôi
6 00:00:39.906 00:00:41.271
 1. Tôi không sao
7 00:00:41.341 00:00:43.502
 1. Lên xe đi, đi nào
8 00:00:44.044 00:00:45.841
 1. Còn ai bị thương không?
9 00:00:46.813 00:00:49.907
 1. Ði thôi! Ði thôi! Ði thôi!
10 00:00:49.983 00:00:52.451
 1. Hãy gọi cho vợ tôi báo là tôi không sao
 2. Tổng thống đã an toàn
11 00:00:52.519 00:00:54.248
 1. Nhắc lại, Tổng thống đã được
 2. đưa đến xe an toàn
12 00:00:54.320 00:00:56.151
 1. Nó với vợ tôi là tôi không sao
 2. Vâng, thưa Tổng thống
13 00:00:56.222 00:00:57.211
 1. Khốn khiếp thật
 2. Chúng tôi sẽ gọi cho bà ấy
14 00:01:2.062 00:01:4.963
 1. Ðài MSNBC đã có xác nhận
 2. một vài phút trước đây
15 00:01:5.031 00:01:8.262
 1. Máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn
 2. công căn cứ quân sự ở Venezuela

Statistics

Number of downloads 22
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.57
Number of characters 56K
Number of characters per line 22.0

No comments