Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Pee Mak Phrakanong (2013).

Movie information

Title Pee Mak Phrakanong (2013)
Type Movie

Subtitle info

ID 1fY_
Created 14:26:21 31-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
Pee Mak Phrakanong (2013) AAVC
Name
pee mak phrakanong (2013) aavc
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:5.992 00:01:7.864
 1. Download
 2. http://www.vn-zoom.com/f655/fsvn-pee-mak-phrakanong-2013-vie-1080p-bd-remux-avc-truehd-5-1-aavc-tinh-nguoi-duyen-ma-thuyet-minh-sub-viet-3105583.html#post23385113
 3. https://tenlua.vn/download/0037e629e5086f07193b/pee-mak-phrakanong-2013-vie-720p-bluray-dd5.1-x264-tayto
 4. https://www.fshare.vn/folder/29VDYG4VT9G9
2 00:01:8.076 00:01:9.948
 1. Cứu...
 2. Cứu...
3 00:01:10.035 00:01:11.113
 1. Cứu...
4 00:01:22.492 00:01:23.606
 1. Pee Mak.
5 00:01:24.576 00:01:28.734
 1. Tình Người Duyên Ma
6 00:01:34.034 00:01:36.072
 1. Đã mấy ngày đánh nhau,
7 00:01:38.242 00:01:40.279
 1. mà quân chi viện vẫn chưa tới...
8 00:01:44.491 00:01:47.406
 1. Quân ta tổn thương rất nhiều.
9 00:01:50.783 00:01:56.780
 1. Nếu cứ như thế, tình thế
 2. ngày càng xấu đi.
10 00:01:58.991 00:02:4.110
 1. Đến khi địch phá tan
 2. phòng tuyến này,
11 00:02:4.240 00:02:7.274
 1. chúng ta sẽ chết hết
 2. cả lũ cho xem...
12 00:02:10.366 00:02:11.480
 1. Nói cái gì vậy hả?
13 00:02:12.575 00:02:15.738
 1. Mày cứ làm như tận thế không bằng.
14 00:02:17.699 00:02:19.903
 1. Binh nhì Mak bị thương rồi.
15 00:02:32.407 00:02:34.362
 1. Tôi có bị thương nặng không bác sĩ?

Statistics

Number of downloads 2
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.32
Number of characters 27K
Number of characters per line 20.09

No comments