Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Prison Break: Sequel (2017) Episode 5.

Episode information

Title Prison Break: Sequel (2017)
Type Mini series
Episode 5
Episode type Ordinary
Episode title N/A

Subtitle info

ID dvRD
Created 08:21:22 03-05-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Prison.Break.S05E05

Subtitles preview

Filename
Prison.Break.S05E05
Name
prison_break_s05e05
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.203 00:00:2.627
 1. Kaniel Outis. Ông đã làm việc với ISIL.
2 00:00:2.629 00:00:3.828
 1. anh biết đó không phải là Michael.
3 00:00:3.864 00:00:5.029
 1. Chúng tôi sẽ cần anh.
4 00:00:5.065 00:00:6.864
 1. Tôi có thể nghỉ ngơi khi tôi chết.
5 00:00:6.900 00:00:8.366
 1. Đó là những gì tôi đang lo lắng về.
6 00:00:9.436 00:00:10.968
 1. Tôi không rời khỏi Michael.
7 00:00:11.004 00:00:13.471
 1. Chúng tôi không thể mạo hiểm tất cả của nó cho chỉ là một người đàn ông.
8 00:00:13.507 00:00:15.306
 1. ISIL đã phá vỡ thông qua các trạm kiểm soát.
9 00:00:15.342 00:00:16.774
 1. Sana'a đang giảm.
10 00:00:16.810 00:00:19.477
 1. Chúng tôi làm việc với nhau hoặc cả hai chúng ta chết.
11 00:00:19.513 00:00:21.440
 1. anh có lời của tôi.
12 00:00:21.479 00:00:24.783
 1. Đó là Abu Ramal rằng Poseidon muốn miễn phí.
13 00:00:25.786 00:00:27.818
 1. [Shouts]
14 00:00:27.854 00:00:29.487
 1. Kellerman: Poseidon đã gửi cho anh?
15 00:00:33.894 00:00:35.226
 1. Đủ rồi!

Statistics

Number of downloads 1
Number of units 822
Number of lines 822
Number of lines per unit 1.0
Number of characters 27K
Number of characters per line 32.97

No comments