Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Resident Evil: The Final Chapter (2016).


Subtitle info

ID svND
Created 21:14:13 02-05-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Resident Evil - The Final Chapter 2016 TW 2D+3D Blu-Ray 1080p AVC DTS-HD MA7.1-HDChina_vie
Resident Evil - The Final Chapter 2016 All BluRay

Subtitles preview

Filename
Resident Evil - The Final Chapter 2016 TW 2D+3D Blu-Ray 1080p AVC DTS-HD MA7.1-HDChina_vie
Name
resident evil - the final chapter 2016 tw 2d+3d blu-ray 1080p avc dts-hd ma7_1-hdchina_vie
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:22.083 00:01:24.753
 1. <i>Người ta nói lịch sử được viết
 2. bởi những người chiến thắng.</i>
2 00:01:25.170 00:01:28.339
 1. <i>Vậy thì đây là lịch sử
 2. của Tập đoàn Umbrella...</i>
3 00:01:29.174 00:01:31.176
 1. <i>sáng lập nên bởi nhà khoa học tiên phong
 2. Giáo sư James Marcus.</i>
4 00:01:31.301 00:01:32.761
 1. GIÁO SƯ JAMES MARCUS
 2. NGƯỜI TẠO RA T-VIRUS.
5 00:01:32.844 00:01:34.596
 1. <i>Marcus có một cô con gái, tên là Alicia...</i>
6 00:01:34.679 00:01:38.266
 1. <i>cô bé mắc hội chứng Progeria,
 2. một bệnh gây héo mòn và tử vong cấp.</i>
7 00:01:38.475 00:01:40.518
 1. <i>Hội chứng Progeria gây già trước tuổi.</i>
8 00:01:41.019 00:01:42.771
 1. <i>Khi cô bé 25 tuổi...</i>
9 00:01:42.854 00:01:45.523
 1. <i>Cơ thể Alicia sẽ như của người 90 tuổi.</i>
10 00:01:46.191 00:01:50.612
 1. <i>Marcus đã quyết tâm cứu cô bé,
 2. nhưng cơ hội dường như rất thấp.</i>
11 00:01:50.862 00:01:53.364
 1. <i>Dù ông làm việc miệt mài
 2. để tạo ra thuốc chữa...</i>
12 00:01:53.531 00:01:56.034
 1. <i>ông đã ghi lại thông tin về con mình...</i>
13 00:01:56.284 00:02:0.330
 1. <i>từ giọng nói, nhân dạng
 2. để lưu lại cho hậu thế.</i>
14 00:02:1.831 00:02:5.794
 1. <i>Nhưng rồi sự đột phá xuất hiện.
 2. Marcus khám phá ra T-Virus.</i>
15 00:02:6.044 00:02:10.048
 1. <i>Khi tiêm vào cơ thể, nó sẽ phát hiện
 2. và sửa chữa những tế bào bị hư hại.</i>

Statistics

Number of downloads 6
Number of units 752
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.4
Number of characters 25K
Number of characters per line 24.14

No comments