Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!

Message from identify_language at 08:39:13 19-03-2016

Subtitles 'atE_/56ed0fd1eeb9185414346042' have files in different languages.
Poster for Revolution (2012) S01E12.

Episode information

Title Revolution (2012)
Type TV Series
Season 1
Episode 12
Episode type Ordinary
Episode title Ghosts

Subtitle info

ID atE_
Created 09:40:14 19-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Revolution.S01E12.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS
Revolution - First Season full 20 episodes

Subtitles preview

Filename
Revolution.S01E12.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS
Name
revolution_s01e12_720p_web-dl_dd5_1_h_264-kings
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:1.850 00:00:3.620
 1. Tóm tắt tập trước
2 00:00:4.798 00:00:6.228
 1. Chúng ta có ánh sáng, năng lượng
3 00:00:6.480 00:00:9.181
 1. Đã đến lúc cho mọi người biết
 2. bắt đầu từ bọn phiến quân
4 00:00:9.249 00:00:11.750
 1. Hãy lục soát mọi trại phiến quân
 2. trong nước Cộng hòa
5 00:00:12.292 00:00:13.692
 1. Có ai còn sống không?
 2. Không
6 00:00:13.718 00:00:14.969
 1. Miles, chúng ta phải đi thôi
 2. Đi đâu?
7 00:00:14.992 00:00:16.592
 1. Doanh trại phiến quân
 2. ở thị trấn Annapolis
8 00:00:16.612 00:00:17.813
 1. Chúng ta phải nói cho họ biết
 2. mọi chuyện
9 00:00:17.891 00:00:20.093
 1. Nếu tôi có thể
 2. làm cho tên lửa hoạt động được thì sao?
10 00:00:20.127 00:00:22.696
 1. Có 1 người tôi từng làm việc cùng
 2. Anh ấy có thể giúp chúng ta
11 00:00:22.710 00:00:24.277
 1. Rachel?
 2. Chào, John
12 00:00:24.344 00:00:27.246
 1. Tôi giúp gì được cho ông, ông...
 2. - Flynn. Randall Flynn.
13 00:00:27.256 00:00:30.995
 1. Câu hỏi là, tướng quân
 2. Tôi giúp gì được cho ông?
14 00:00:31.077 00:00:32.779
 1. Danny!
15 00:00:40.191 00:00:43.628
 1. Mẹ yêu con, Danny!

Statistics

Number of downloads 3
Number of units 500
Number of lines 673
Number of lines per unit 1.35
Number of characters 12K
Number of characters per line 19.15

No comments