Poster for Scream (1996).

Movie information

Title Scream (1996)
Type Movie

Subtitle info

ID XyMM
Created 15:29:25 07-07-2010
Contributor jdinic3
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Notes

[693Mb]

Releases

Edit.Scream.1996.DVDrip

Subtitles preview

Filename
Scream 1996
Name
scream 1996
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:34.380 00:00:35.495
 1. TIẾNG THÉT
2 00:00:35.740 00:00:36.490
 1. Alô
3 00:00:36.740 00:00:37.297
 1. Alô?
4 00:00:37.540 00:00:38.893
 1. Tôi nghe.
 2. Ai thế?
5 00:00:39.140 00:00:41.529
 1. Ông định gọi cho ai vậy?
 2. Số máy của cô là gì?
6 00:00:41.820 00:00:43.299
 1. Ông định gọi cho số máy nào vậy?
7 00:00:43.540 00:00:44.370
 1. Tôi không biết.
8 00:00:44.620 00:00:46.019
 1. Tôi cho là ông đã gọi nhầm số.
9 00:00:46.260 00:00:46.692
 1. Thế sao?
10 00:00:46.940 00:00:48.896
 1. Chuyện thường tình mà, không sao đâu.
11 00:00:57.260 00:00:57.692
 1. Alô?
12 00:00:57.940 00:01:0.579
 1. Xin lỗi tôi cho là mình đã gọi nhầm...
13 00:01:0.860 00:01:2.373
 1. Vậy sao ông cứ quay lại số này?
14 00:01:4.340 00:01:5.489
 1. Để xin lỗi.
15 00:01:5.740 00:01:7.378
 1. Ông được tha thứ rồi, chào ông.

Statistics

Number of downloads 41
Number of units 197
Number of lines 252
Number of lines per unit 1.28
Number of characters 5K
Number of characters per line 23.07

No comments