Poster for Serenity (2005).

Movie information

Title Serenity (2005)
Type Movie

Subtitle info

ID RUsF
Created 19:20:24 14-12-2008
Contributor plaz
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
Serenity - Part 1[2005]
Name
serenity - part 1[2005]
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:3.086 00:00:22.329
 1. SỨ MỆNH NGUY HIỂM
 2. Chỉnh sửa khớp bản m-HD (uSk): nlsinh@gmail.com
2 00:00:30.947 00:00:32.209
 1. (woman)
 2. Trái đất-Đó-Là...
3 00:00:32.282 00:00:35.445
 1. không thể chống cự được lâu hơn
 2. số lượng người chúng ta, chúng ta
 3. quá đông.
4 00:00:38.988 00:00:41.149
 1. Chúng ta đã tìm được một hệ mặt
 2. trời mới.:
5 00:00:41.658 00:00:44.456
 1. hàng tá hành tinh và hàng trãm
 2. mặt trãng.
6 00:00:46.162 00:00:49.563
 1. Mỗi một nơi được khám phá,
 2. một tiến trình diễn ra nhiều thập kỷ...
7 00:00:49.599 00:00:52.762
 1. để hỗ trợ cuộc sống con người.
 2. để trở thành một Trái đất mới.
8 00:00:53.369 00:00:55.701
 1. Những hành tinh trung tâm
 2. đã tao thànnh Khối Liên Minh.
9 00:00:55.972 00:00:58.167
 1. Được điều khiển bởi một nghị viện
 2. giữa các hành tinh...
10 00:00:58.208 00:01:0.540
 1. Khối Liên Minh là làmột đài hiệu
 2. của sư khai hóa.
11 00:01:1.711 00:01:4.339
 1. Những hànnh tinh hoang dại ở
 2. phía ngoài thì không được soi sáng...
12 00:01:4.414 00:01:6.439
 1. và bị khước từ sự điều khiển của
 2. Khối Liên Minh.
13 00:01:7.117 00:01:9.517
 1. Chiến tranh thì đang tàn phá.
14 00:01:10.353 00:01:12.514
 1. Nhưng chiến thắng của Khối Liên
 2. Minh thì vượt quá sự không phụ
 3. thuộc...
15 00:01:12.622 00:01:14.522
 1. đảm bảo một vũ trụ an toàn hơn.
Filename
Serenity - Part 2[2005]
Name
serenity - part 2[2005]
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:1.371 00:00:3.896
 1. Vì vậy lện ở đâu mà anh có qyền quyết
 2. định cuộc sống của mọi người
 3. hay của cô ấy được chứ
2 00:00:3.974 00:00:5.566
 1. Đó là cái cách mà anh chở chúng
 2. tôi đi sao
3 00:00:5.609 00:00:7.372
 1. Tôi không có ý nói vậy
4 00:00:10.380 00:00:14.009
 1. À đúng rồi, khi hội đồng cần, anh là
 2. lính tình nguyện mà
5 00:00:15.986 00:00:17.681
 1. Batle of Serenity, Mal.
6 00:00:17.788 00:00:20.985
 1. Nhân tiện có Zoe ở đây, tôi muốn
 2. hỏi .
 3. Này, tôi da9ng nòi chuyện với anh mà
7 00:00:24.928 00:00:27.954
 1. Có bao nhiêu đồng đội của anh
 2. trở về con sống hả?
8 00:00:31.234 00:00:33.327
 1. Anh muốn rời khỏi phòng hả
9 00:00:36.173 00:00:37.936
 1. Đúng vậy đó
10 00:00:45.248 00:00:47.273
 1. Đây không phải là 1 cuộc
 2. chiến Mal.
11 00:00:48.151 00:00:50.381
 1. Anh nói với tôi như vậy có phải là
 2. anh không biết gì cả không?
12 00:00:50.554 00:00:52.579
 1. Anh đến nhà tập luyện và đánh nhau
 2. trong đó
13 00:00:52.756 00:00:54.656
 1. Anh đến đó là vì em mà
14 00:00:55.959 00:00:58.393
 1. Em chỉ muốn biết ngưở i mà em đang
 2. tiếp xúc thôi
15 00:00:58.495 00:01:1.157
 1. Em có quá nhiều vấn đề để phải
 2. lo rồi

Statistics

Number of downloads 35
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.53
Number of characters 45K
Number of characters per line 20.79

No comments