Poster for Shanghai (2010).

Movie information

Title Shanghai (2010)
Type Movie

Subtitle info

ID vUsM
Created 07:36:36 19-07-2010
Contributor kvrle
Language Tiếng Việt
FPS 23.976


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
Shanghai.2010.CN.DVDRip.Xvid-XTM.vi
Name
shanghai_2010_cn_dvdrip_xvid-xtm_vi
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:0.000
 1. Năm 1941
2 00:00:0.000 00:00:5.385
 1. Phân nửa thế giới chìm trong chiến tranh
3 00:00:5.590 00:00:11.620
 1. Đức thâu tóm gần trọn Châu Âu
4 00:00:11.663 00:00:18.626
 1. Nhật Bản thâu tóm trọn Trung Quốc
 2. chỉduy nhất còn sót lại một thành phố
5 00:00:20.505 00:00:22.405
 1. Mỗi lời nói ra phải suy nghĩthật kỹ
6 00:00:23.575 00:00:24.371
 1. Người ta nói đó là tư cách làm báo
7 00:00:24.375 00:00:28.505
 1. Văn anh rất tốt
 2. anh sẽ an toàn hơn khi tác vu
8 00:00:37.488 00:00:38.580
 1. Cô gái đâu, Soames?
9 00:00:43.494 00:00:44.461
 1. Ngươi có khai không!
10 00:00:46.631 00:00:47.563
 1. Lối này
11 00:01:1.446 00:01:2.470
 1. Mời ngồi
12 00:01:9.554 00:01:12.546
 1. Tôi muốn liên lạc với lânh sự quán
 2. để báo họ tôi đang ở đâu
13 00:01:14.525 00:01:15.651
 1. Ho đâ đươc báo rồi
14 00:01:16.494 00:01:18.394
 1. Sẽ có người đến bảo lânh anh
15 00:01:28.640 00:01:30.437
 1. Có lẽ là họ đấy

Statistics

Number of downloads 111
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.02
Number of characters 32K
Number of characters per line 27.67

No comments