Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Species II (1998).

Movie information

Title Species II (1998)
Type Movie

Subtitle info

ID r28N
Created 14:41:28 14-09-2010
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Species.2.1998.iNTERNAL.DVDRip.XviD-NoTiMPoRTaNT

Subtitles preview

Filename
species2
Name
species2
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:8.852
 1. Sub By HUANBC - huan_leminh@yahoo.com
2 00:00:8.853 00:00:34.570
 1. Loài Ác Độc 2
3 00:00:41.084 00:00:42.431
 1. Đây là tàu Excurison , gọi Houston.
 2. </ i>
4 00:00:42.640 00:00:45.393
 1. Chúng tôi thấy một quỹ đạo tốt, chuẩn bị đáp xuống. Hết
5 00:00:45.800 00:00:46.789
 1. Excurison, đây là Houston. </ i>
6 00:00:47.000 00:00:49.468
 1. Chúng tôi ghi nhận và đồng ý
7 00:00:50.080 00:00:53.072
 1. Houston, Bạn có thấy độ phủ của ăngten K.U tốt...
8 00:00:53.400 00:00:54.719
 1. cho triển khai hạ cánh
9 00:00:55.000 00:00:56.399
 1. INCO, đây là cơ trưởng
10 00:00:56.600 00:00:59.398
 1. K.U. của chúng ta ra sao để mở hệ thống tiếp đất
11 00:00:59.600 00:01:0.396
 1. Cơ trưởng, đây là INCO.
12 00:01:0.600 00:01:3.717
 1. Chúng ta cần phải có độ quét K.U. tốt tất cả các đường thông qua mở L.D.S
13 00:01:3.920 00:01:7.310
 1. Hiện tại, chúng tôi đang bao phủ tất cả các đường
 2. qua việc hạ cánh và khóa không khí tràn ra ngoài
14 00:01:48.000 00:01:51.276
 1. Houston, xếp lên
 2. đến âm Z-L-V.
15 00:01:52.200 00:01:54.760
 1. Phi hành Prop
 2. giới hạn R.C.S. tốt

Statistics

Number of downloads 34
Number of units 896
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.39
Number of characters 33K
Number of characters per line 26.68

No comments