Poster for Spider-Man 2 (2004).

Movie information

Title Spider-Man 2 (2004)
Type Movie

Subtitle info

ID whEF
Created 20:54:42 03-12-2008
Contributor plaz
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
Spiderman II
Name
spiderman ii
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:20.000
 1. <b>SPIDER MAN II<B>
2 00:03:1.422 00:03:3.390
 1. <i>Cô ấy nhìn tôi mỗi ngày.</i>
3 00:03:3.557 00:03:5.354
 1. <i>Mary Jane Watson.</i>
4 00:03:5.526 00:03:9.553
 1. <i>oh, Thật tuyệt nếu cô ấy biết được
 2. cảm giác của tôi dành cho cô ấy.</i>
5 00:03:9.730 00:03:11.527
 1. <i>Nhưng cô ấy
 2. sẽ không bao giờ biết được.</i>
6 00:03:11.699 00:03:15.135
 1. <i>Tôi đã chọn một cuộc sống
 2. mang trong mình trọng trách.</i>
7 00:03:15.302 00:03:17.600
 1. <i>Một cuộc sống mà cô ấy sẽ
 2. không bao giờ là một phần của nó.</i>
8 00:03:17.772 00:03:19.069
 1. <i>Tôi là ai ?</i>
9 00:03:19.240 00:03:21.834
 1. <i>Tôi là Người Nhện, được giao
 2. trọng trách mà tôi phải thực hiện.</i>
10 00:03:22.009 00:03:25.001
 1. <i>Và tôi là Peter Parker, và tôi
 2. cũng có một công việc.</i>
11 00:03:25.179 00:03:26.737
 1. Parker. Parker!
12 00:03:27.214 00:03:29.148
 1. Không, không, không, Dừng lại!
13 00:03:30.584 00:03:33.246
 1. Parker, Anh tới trễ, luôn luôn tới trễ.
14 00:03:33.421 00:03:36.356
 1. Xin lỗi, Ông Aziz.
 2. Đây là do tắc đường.
15 00:03:36.524 00:03:38.788
 1. Lại tắc đường nữa à.
 2. Sao anh luôn gặp rắc rối vậy.

Statistics

Number of downloads 59
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.33
Number of characters 34K
Number of characters per line 23.99

No comments