Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie The Age of Shadows (2016).

Movie information

Title The Age of Shadows (2016)
Type Movie

Subtitle info

ID -xJE
Created 08:29:21 14-05-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Age.of.Shadows.2016.BDRip.x264-ROVERS
The.Age.of.Shadows.2016.720p.BluRay.x264-ROVERS
The Age of Shadows 2016 BluRay
The.Age.of.Shadows.2016.1080p.BluRay.x264-ROVERS

Subtitles preview

Filename
The.Age.of.Shadows.2016.1080p.BluRay
Name
the_age_of_shadows_2016_1080p_bluray
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:37.770 00:00:40.440
 1. Ngài còn nghi ngờ điều gì nữa, đại nhân?
2 00:00:40.440 00:00:43.690
 1. Sao ngài vẫn chưa đồng ý vụ giao dịch này?
3 00:00:49.120 00:00:53.660
 1. Triều đại Joseon hiện giờ chỉ có một người duy nhất
 2. có khả năng phát động phong trào độc lập
4 00:00:53.660 00:00:58.080
 1. với lý do cứu lấy đất nước khỏi nạn ngu dân.
5 00:00:58.080 00:01:1.630
 1. Làm sao ta có thể tin ngươi,
 2. và giao kinh phí quân sự ra được?
6 00:01:3.250 00:01:6.970
 1. Xin đừng đánh đồng chúng tôi
 2. với những tên nghịch tặc.
7 00:01:6.970 00:01:10.260
 1. Ngoài việc có được những gì ngài muốn,
8 00:01:10.260 00:01:14.520
 1. ngài cũng có thể đóng góp sức lực để giải phóng đất nước.
9 00:01:19.440 00:01:21.480
 1. Đây là hàng giả.
10 00:01:21.480 00:01:23.270
 1. Sao ngươi dám lấy ta ra làm trò đùa?
11 00:01:23.270 00:01:23.980
 1. Đại nhân...
12 00:01:23.980 00:01:26.610
 1. Đại nhân, mắt ông có vấn đề sao?
13 00:01:26.610 00:01:31.320
 1. Mọi chuyện đã thống nhất từ trước,
 2. tại sao ngài lại trì hoãn?
14 00:01:35.910 00:01:41.170
 1. Nếu vậy, đáp ứng thời gian
 2. chúng ta thỏa thuận thì sao?
15 00:02:28.050 00:02:30.220
 1. Kim Jang Ok, nghe cho rõ đây!

Statistics

Number of downloads 16
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.32
Number of characters 39K
Number of characters per line 28.77

No comments