Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Divergent Series: Allegiant (2016).


Subtitle info

ID vJE-
Created 21:11:09 30-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

---->TRAILER<---- The Divergent Series: Allegiant (2016) Teaser Trailer

Subtitles preview

Filename
The Divergent Series- Allegiant Teaser (2016) Teaser Trailer
Name
the divergent series- allegiant teaser (2016) teaser trailer
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.024 00:00:6.720
 1. By Thorett
2 00:00:6.720 00:00:9.120
 1. Cách duy nhất xã hội chúng ta có thể tồn tại.
3 00:00:10.120 00:00:11.240
 1. Là cho mỗi người các bạn
4 00:00:11.560 00:00:13.560
 1. Để khẳng định vị trí xứng đáng của mình.
5 00:00:13.576 00:00:15.432
 1. <i>NĂM 2014
 2. THẾ GIỚI BỊ CHIA CẮT</i>
6 00:00:15.760 00:00:16.880
 1. Con có lo lắng không?
7 00:00:17.220 00:00:18.180
 1. Không.
8 00:00:18.580 00:00:19.620
 1. Tôi sợ hãi.
9 00:00:21.900 00:00:23.420
 1. Cô là một người dị biêt.
10 00:00:23.680 00:00:25.920
 1. Người dị biệt đe dọa đến toàn hệ thống.
11 00:00:25.920 00:00:27.260
 1. Cô ấy sẽ giết tôi.
12 00:00:27.660 00:00:29.660
 1. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
13 00:00:29.888 00:00:31.936
 1. <i>NĂM 2015
 2. THẾ GIỚI BỊ SUY YẾU</i>
14 00:00:32.400 00:00:33.360
 1. Tris, giúp mẹ!
15 00:00:34.100 00:00:34.960
 1. Mẹ!!!

Statistics

Number of downloads 28
Number of units 34
Number of lines 36
Number of lines per unit 1.06
Number of characters 762
Number of characters per line 21.17

No comments