Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie The Fate of the Furious (2017).

Movie information

Title The Fate of the Furious (2017)
Type Movie

Subtitle info

ID Wp9E
Created 08:28:55 13-07-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS 23.976


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The Fate of the Furious 2017 Extended Director's Cut WEB-DL 1080p DD5.1 H.264-PLAYREADY
The Fate of the Furious 2017 Extended Director's Cut WEB-DL 1080p DD5.1 H.264-AMZN-PLAYREADY_vie

Subtitles preview

Filename
The Fate of the Furious 2017 Extended Director's Cut WEB-DL 1080p DD5.1 H.264-AMZN-PLAYREADY_vie
Name
the fate of the furious 2017 extended director's cut web-dl 1080p dd5_1 h_264-amzn-playready_vie
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:02:31.380 00:02:33.840
 1. <i>Chúng tôi đổi các bộ phận từ Ford...</i>
2 00:02:34.050 00:02:35.680
 1. <i>Plymouths và Cadillac.</i>
3 00:02:36.430 00:02:38.340
 1. <i>Ông nội tôi đã mua từ năm 1957.</i>
4 00:02:38.680 00:02:40.140
 1. <i>Khi ông mất đã chuyển qua cho bố tôi.</i>
5 00:02:40.350 00:02:41.810
 1. <i>Rồi anh trai tôi và giờ tới tôi.</i>
6 00:02:41.890 00:02:42.890
 1. <i>Nhìn cái này đi,</i>
7 00:02:43.220 00:02:44.798
 1. <i>đây là động cơ của một chiếc thuyền.</i>
8 00:02:44.798 00:02:44.810
 1. <i>- Không đời nào.
 2. - Yeah!</i>
9 00:02:44.810 00:02:45.833
 1. <i>- Không đời nào.
 2. - Yeah!</i>
10 00:02:46.560 00:02:48.520
 1. <i>Bất kì thừ gì để gi
 2. cho xe tiếp tục chạy được!</i>
11 00:02:48.900 00:02:50.860
 1. Đây là tinh thần của Cuba đấy!
12 00:02:50.940 00:02:52.320
 1. Tinh thần của anh, cứ tiếp tục giữ nhé!
13 00:02:52.370 00:02:52.440
 1. Dom! Dom!
14 00:02:52.440 00:02:53.490
 1. Đừng bao giờ đánh mất điều đó.
 2. Dom! Dom!
15 00:02:53.490 00:02:54.200
 1. Dom! Dom!

Statistics

Number of downloads 22
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.3
Number of characters 63K
Number of characters per line 25.83

No comments