Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Fifth Wave (2016).

Movie information

Title The Fifth Wave (2016)
Type Movie

Subtitle info

ID DYs_
Created 14:45:32 22-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.5th.Wave.2016.HDTV.x264.AC3-[TPHD.N]

Subtitles preview

Filename
The.5th.Wave.2016.HDTV.x264.AC3-[TPHD.N]
Name
the_5th_wave_2016_hdtv_x264_ac3-[tphd_n]
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:50.500 00:01:52.500
 1. Phụ đề dịch bởi PENCIL.BSP
2 00:01:52.500 00:01:53.800
 1. <i>Cứu tôi với!</i>
3 00:01:57.750 00:02:1.350
 1. ĐỢT TẤN CÔNG THỨ 5
4 00:02:2.500 00:02:3.800
 1. <i>Có ai ở đó không?</i>
5 00:02:5.200 00:02:7.100
 1. <i>Tôi bị thương rồi.</i>
6 00:02:9.100 00:02:10.800
 1. <i>Có ai ở đó không?</i>
7 00:02:11.300 00:02:12.600
 1. <i>Làm ơn.</i>
8 00:02:13.900 00:02:15.200
 1. <i>Tôi đang chảy máu...</i>
9 00:02:18.900 00:02:20.900
 1. <i>Giúp tôi với!</i>
10 00:02:27.600 00:02:30.500
 1. - Bỏ vũ khí xuống.
 2. - Anh bỏ xuống trước.
11 00:02:32.600 00:02:34.100
 1. Bỏ xuống!
12 00:02:44.900 00:02:46.200
 1. Được rồi.
13 00:02:47.200 00:02:48.500
 1. Tới lượt cô.
14 00:02:52.200 00:02:54.200
 1. Cho tôi xem cánh tay kia của anh.
15 00:02:54.200 00:02:58.000
 1. Nếu tôi đưa cánh tay này ra, tôi sợ
 2. dạ dày mình sẽ nhảy ra ngoài mất!

Statistics

Number of downloads 21
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.33
Number of characters 34K
Number of characters per line 23.92

No comments