Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014).


Subtitle info

ID zhBA
Created 16:55:15 09-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS 23.976


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Hobbit.3-The.Battle.of.the.Five.Armies.EXTENDED.2014.1080p

Subtitles preview

Filename
The.Hobbit.3-The.Battle.of.the.Five.Armies.EXTENDED.2014.1080p
Name
the_hobbit_3-the_battle_of_the_five_armies_extended_2014_1080p
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:39.202 00:00:43.802
 1. <font color="#aebe27">Biên dịch:</font> SoiNon, leon_thekid, kira
2 00:00:46.154 00:00:50.654
 1. .: PHUDE<font color="#aebe27">V</font>IET.ORG:.
3 00:00:54.137 00:01:1.137
 1. <font color="#ff8000">NGƯỜI HOBBIT</font>
4 00:01:54.147 00:01:59.887
 1. <font size=10><font color=#FFC90D><i>~ Chú thích sẽ được hiển thị tại đây ~</i></font></font>
5 00:01:13.490 00:01:14.573
 1. Ta đã cảnh báo ngươi rồi!
6 00:01:14.824 00:01:17.701
 1. Chẳng phải ta đã cảnh báo ngươi
 2. về giao kèo với bọn Người Lùn sao?
7 00:01:17.952 00:01:19.036
 1. Giờ thì chúng gây họa rồi.
8 00:01:19.287 00:01:20.454
 1. Chúng đã đánh thức lão rồng!
9 00:01:20.705 00:01:22.748
 1. Chúng đã mang tai ương xuống chúng ta!
10 00:01:22.999 00:01:24.374
 1. Đi mau. Nhanh lên.
11 00:01:24.626 00:01:25.334
 1. Nhanh.
12 00:01:25.585 00:01:26.585
 1. Nhanh nữa lên,
13 00:01:26.628 00:01:27.711
 1. ta đang cố thoát ra đây.
14 00:01:27.962 00:01:29.713
 1. Cẩn thận coi.
15 00:01:29.964 00:01:31.298
 1. Bỏ đống sách lại. Lên đi!

Statistics

Number of downloads 101
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.2
Number of characters 42K
Number of characters per line 23.2

No comments