Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Huntsman Winter's War (2016).

Movie information

Title The Huntsman Winter's War (2016)
Type Movie

Subtitle info

ID spI-
Created 06:33:36 27-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

---->TRAILER<---- The Huntsman Winter's War (2016) Official Trailer #1

Subtitles preview

Filename
The Huntsman Winter's War (2016) Official Trailer #1
Name
the huntsman winter's war (2016) official trailer #1
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.500 00:00:10.000
 1. By Thorett
2 00:00:11.360 00:00:14.220
 1. Gương kia,
 2. gương kia.... ngự ở trên tường...
3 00:00:14.720 00:00:17.160
 1. Ai là người mạnh nhất...
4 00:00:17.460 00:00:18.260
 1. của tất cả?
5 00:00:27.500 00:00:30.220
 1. Nếu đó là một câu chuyện
 2. cổ tích bạn đang hy vọng cho ...
6 00:00:31.940 00:00:36.280
 1. Hãy chuẩn bị cho mình nhiều hơn nữa ...
7 00:00:38.560 00:00:39.880
 1. Anh sẽ được huấn luyện
8 00:00:40.740 00:00:42.600
 1. Anh sẽ... cứng cáp hơn.
9 00:00:44.140 00:00:46.720
 1. Anh sẽ trở thành
 2. ...thợ săn của tôi.
10 00:00:49.140 00:00:50.660
 1. Sức mạnh của chiếc gương...
11 00:00:52.360 00:00:54.580
 1. là giải thưởng cuối cùng.
12 00:00:56.080 00:00:57.860
 1. Trong một cuộc chiến...
13 00:00:58.100 00:01:0.420
 1. bởi 2 bên hùng mạnh...
14 00:01:0.420 00:01:2.900
 1. Bất cứ ai có được
 2. chiếc gương sẽ không thể ngăn cản.
15 00:01:4.080 00:01:5.720
 1. Có 2 người yêu nhau...

Statistics

Number of downloads 3
Number of units 42
Number of lines 51
Number of lines per unit 1.21
Number of characters 1K
Number of characters per line 22.41

No comments