Poster for The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).


Subtitle info

ID OZgF
Created 14:09:46 10-01-2009
Contributor kocijan
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
The Return of the King (Special Extended Edition) - HD chuan
Name
the return of the king (special extended edition) - hd chuan
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:15.900 00:01:17.419
 1. Sméagol!
2 00:01:17.579 00:01:19.696
 1. Một con cá!
3 00:01:20.375 00:01:22.294
 1. Bắt được một con cá rồi, Sméagol, Sméagol!
4 00:01:22.614 00:01:25.571
 1. Kéo lên! Nhanh! Nhanh!
 2. Kéo lại đây!
5 00:01:33.964 00:01:35.682
 1. Déagol!
6 00:02:33.099 00:02:34.817
 1. Déagol?
7 00:02:37.494 00:02:39.613
 1. Déagol.
8 00:02:55.478 00:02:57.476
 1. Đưa đây cho tôi nào,
 2. Déagol thân mến!
9 00:03:2.591 00:03:3.790
 1. Tại sao?
10 00:03:4.989 00:03:7.067
 1. Bởi vì...
11 00:03:7.387 00:03:10.983
 1. ....hôm nay là sinh nhật tôi,
 2. và tôi muốn có nó.
12 00:04:45.087 00:04:50.082
 1. Nhẫn quý của ta...
13 00:04:57.870 00:05:0.547
 1. Họ đã nguyền rủa ta...
14 00:05:0.946 00:05:2.265
 1. Tên sát nhân.
15 00:05:2.465 00:05:4.783
 1. Họ đã gọi ta là sát nhân.

Statistics

Number of downloads 67
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.26
Number of characters 51K
Number of characters per line 22.11

No comments