Poster for The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).


Subtitle info

ID sWUF
Created 18:07:23 24-12-2008
Contributor plaz
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
The Lord Of The Rings - The Return Of The King[2003]
Name
the lord of the rings - the return of the king[2003]
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:16.696 00:01:18.256
 1. Sméagol!
2 00:01:18.486 00:01:20.636
 1. tớ được 1 con
3 00:01:21.366 00:01:23.276
 1. Tớ câu được 1 con cá rồi, Sméag. Sméagol!
4 00:01:23.526 00:01:26.516
 1. kéo nó lên,nhanh lên,kéo lên
5 00:01:34.856 00:01:36.616
 1. Déagol!
6 00:02:34.016 00:02:35.776
 1. Déagol?
7 00:02:38.396 00:02:40.546
 1. Déagol!
8 00:02:56.436 00:02:58.426
 1. đưa tớ nào,Déagol thân mến
9 00:03:3.476 00:03:4.696
 1. tại sao
10 00:03:5.846 00:03:7.996
 1. vì...
11 00:03:8.266 00:03:11.856
 1. hôm nay là sinh nhật tớ, và tớ muốn có nó
12 00:04:30.866 00:04:50.986
 1. nhẫn quý của ta
13 00:04:58.746 00:05:1.546
 1. họ nguyền rủa ta
14 00:05:1.836 00:05:3.156
 1. sát nhân
15 00:05:3.376 00:05:5.726
 1. họ gọi ta là kẻ sát nhân

Statistics

Number of downloads 70
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.0
Number of characters 51K
Number of characters per line 27.82

No comments