Poster for The Lost Treasure of the Grand Canyon (2008).


Subtitle info

ID LEoL
Created 08:46:42 20-04-2010
Contributor jdinic3
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Lost.Treasure.Of.The.Grand.Canyon.XviD.DVDRip-DiVERSE

Subtitles preview

Filename
diverse-tltotgc
Name
diverse-tltotgc
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:2.233 00:01:30.456
 1. Bộ Phim: Kho Báu Của Người Actez
 2. Phụ đề dịch bởi RUANJIN
2 00:02:34.220 00:02:37.087
 1. Tất cả chúng ta sẽ chết.
 2. Tất cả chúng ta sẽ chết
3 00:02:37.123 00:02:39.023
 1. Yên lặng!
4 00:02:41.194 00:02:43.594
 1. Đó là lỗi của anh.
 2. Anh đã giết tất cả chúng ta!
5 00:02:43.630 00:02:46.292
 1. Ah.. Uh!
6 00:02:46.332 00:02:49.859
 1. Năm nay tôi định dự lễ giáng sinh cùng con gái.
7 00:02:49.903 00:02:53.339
 1. Tôi không biết gì về anh.
8 00:02:54.908 00:02:57.775
 1. Chúng ta sẽ ra khỏi đây.
 2. Chúng ta sẽ sống!
9 00:02:57.810 00:02:59.903
 1. Cái gì vậy?
10 00:03:2.815 00:03:5.147
 1. Giữ chặt vào.
11 00:03:7.353 00:03:8.786
 1. Giờ đi thôi.
12 00:03:31.811 00:03:34.473
 1. Chờ với. Tôi không thể thở.
13 00:07:9.495 00:07:12.794
 1. Cô Jordan! Cô Jordan!
14 00:07:12.832 00:07:16.598
 1. Tôi có cái này cho cô.
 2. Tôi có cái này..
15 00:07:16.636 00:07:19.104
 1. Có rất nhiều cái này ở đằng kia.

Statistics

Number of downloads 13
Number of units 828
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.39
Number of characters 28K
Number of characters per line 24.56

No comments