Poster for The Matrix (1999).

Movie information

Title The Matrix (1999)
Type Movie

Subtitle info

ID 4ewK
Created 01:32:32 27-03-2010
Contributor BorgKing
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Matrix.1999.720p.nHD.x264.AAC.NhaNc3

Subtitles preview

Filename
The.Matrix.1999.720p.BluRay.AC3.x264-AsCo.VIE
Name
the_matrix_1999_720p_bluray_ac3_x264-asco_vie
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:35.870 00:00:39.270
 1. MA TRẬN
2 00:00:47.450 00:00:50.850
 1. -Mọi việc đâu vào đó rồi chứ?
 2. -Cô không phải an ủi tôi.
3 00:00:51.080 00:00:53.740
 1. Tôi biết, nhưng có
 2. cảm giác tôi đang thay đổi.
4 00:00:54.250 00:00:56.720
 1. Cô thich anh ta, đúng không?
 2. Cô thich quan sát anh ta.
5 00:00:56.950 00:00:59.920
 1. -Đừng kỳ cục.
 2. -Chúng ta sẽ giết anh ta. Hiểu không?
6 00:01:0.190 00:01:2.680
 1. Morpheus tin rằng anh ta
 2. là Người Được Chọn.
7 00:01:2.960 00:01:3.860
 1. Vậy à?
8 00:01:4.090 00:01:5.860
 1. Tôi tin điều gì không quan trọng.
9 00:01:6.100 00:01:7.690
 1. Cô không tin, đúng không?
10 00:01:7.970 00:01:10.060
 1. -Nghe gì không?
 2. -Nghe gì?
11 00:01:10.330 00:01:11.930
 1. Có chắc đường dây này an toàn?
12 00:01:12.200 00:01:14.140
 1. Có, tôi chắc.
13 00:01:14.540 00:01:15.940
 1. Tôi đi đây.
14 00:01:53.910 00:01:55.640
 1. -Đứng im! Cảnh sát đây!
 2. -Đưa tay lên đầu!
15 00:01:56.250 00:01:57.310
 1. Làm ngay!

Statistics

Number of downloads 85
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.36
Number of characters 37K
Number of characters per line 20.57

No comments