Poster for The Matrix (1999).

Movie information

Title The Matrix (1999)
Type Movie

Subtitle info

ID 9CAL
Created 13:07:40 06-04-2010
Contributor kosd
Language Tiếng Việt
FPS 23.976


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

HongGilDong.2009.DVDRip.DivX5-IND

Subtitles preview

Filename
HongGilDong.2009.KOR.DVDRip.DivX5-IND.VN.CD2
Name
honggildong_2009_kor_dvdrip_divx5-ind_vn_cd2
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:1.505 00:00:3.973
 1. Hắn dám cúp máy của mình sao!
2 00:00:5.809 00:00:8.369
 1. Sao dám cúp máy chứ hả?
3 00:00:8.512 00:00:9.979
 1. Muốn...
4 00:00:11.214 00:00:12.181
 1. Alô?
5 00:00:16.119 00:00:18.383
 1. Không thể như thế được!
6 00:00:18.522 00:00:20.990
 1. Cái xác đó không thể đứng dậy và bước ra khỏi đây được!
7 00:00:21.124 00:00:22.284
 1. Đó không phải là tất cả.
8 00:00:22.426 00:00:25.395
 1. Các dấu vân tay và mẫu ADN mà ta lấy từ
 2. xácChoi Suyeong
9 00:00:25.529 00:00:27.759
 1. và cả di động cũng đều biến mất khỏi phóng thí nghiệm rồi.
10 00:00:28.198 00:00:30.564
 1. Vậy là chúng đã bắt đầu sao?
11 00:00:31.001 00:00:34.266
 1. Còn một việc nữa...
12 00:00:35.605 00:00:36.867
 1. Sao lại không thể chứ?
13 00:00:37.007 00:00:39.976
 1. Tôi chỉ muốn một lênh khám xét,
 2. chứ đâu phải là lệnh bắt!
14 00:00:40.110 00:00:41.372
 1. Việc đó khó thế sao?
15 00:00:41.511 00:00:43.775
 1. Cái cuốn sổ ghi lại tên
Filename
HongGilDong.2009.KOR.DVDRip.DivX5-IND.VN.CD1
Name
honggildong_2009_kor_dvdrip_divx5-ind_vn_cd1
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:27.127 00:00:30.392
 1. SK Telecom giới thiệu
2 00:00:32.432 00:00:34.297
 1. Đồng sản xuất
 2. Benex Digital Cultural Contents Fund
3 00:00:34.434 00:00:35.594
 1. Stone Bridge Capital
 2. KTH
4 00:00:37.737 00:00:41.002
 1. An Another Life Company production
 2. và SlO Film
5 00:00:41.303 00:00:45.203
 1. SubTrans by Ryan Pham
6 00:00:48.848 00:00:51.476
 1. Chúng ta đều cho rằng đạo đức
7 00:00:51.618 00:00:56.681
 1. như là một vũ trụ tinh thần được
 2. phản chiếu cùng thời gian.
8 00:00:56.823 00:01:3.786
 1. Nhưng đôi khi đạo đức lại bị kiểm soát
 2. và được sử dụng bởi các nhóm cụ thể
9 00:01:3.930 00:01:8.094
 1. trong bối cảnh của một ý thức hệ cầm quyền.
10 00:01:12.038 00:01:14.598
 1. Lee Beom-soo
11 00:01:17.544 00:01:20.104
 1. Kim Soo-ro
12 00:01:22.649 00:01:24.879
 1. Seong Dong-il
13 00:01:27.420 00:01:29.980
 1. Lee Si-yeong
14 00:01:32.725 00:01:35.285
 1. Park ln-hwan Kim Ja-ok
15 00:02:5.024 00:02:7.083
 1. Trong các buổi học sau,
 2. chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn

Statistics

Number of downloads 27
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.23
Number of characters 39K
Number of characters per line 24.64

No comments