Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Monkey King the Legend Begins (2016).


Subtitle info

ID 7RxA
Created 08:41:24 17-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS 23.976


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Monkey.King.2.2016.1080p.BluRay.x264.DTS-WiKi
The.Monkey.King.2.2016.720p.BluRay.x264-WiKi

Subtitles preview

Filename
The.Monkey.King.2.2016.720p.BluRay.x264-WiKi
Name
the_monkey_king_2_2016_720p_bluray_x264-wiki
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:1.002 00:00:6.007
 1. Bluemagic1407@hotmail.com
2 00:00:59.120 00:01:1.983
 1. 500 năm sau sự kiện đại náo thiên cung.
3 00:01:2.624 00:01:4.886
 1. Quan Âm theo lời chỉ dụ của Phật tổ
4 00:01:5.406 00:01:8.369
 1. chọn tiểu hòa thượng Huyền Trang ở Trường An
5 00:01:9.410 00:01:10.672
 1. Đi Tây Thiên
6 00:01:10.742 00:01:14.596
 1. để thỉnh bộ Tam Tạng Chân Kinh.
7 00:01:47.589 00:01:49.350
 1. Trước mặt là địa giới nào?
8 00:01:49.531 00:01:51.292
 1. Nghe người ta nói.
9 00:01:51.312 00:01:54.355
 1. Ngọn núi này được gọi là Lưỡng Giới Sơn.
10 00:01:55.496 00:01:58.019
 1. Còn có tên là.
11 00:01:58.600 00:02:0.502
 1. Ngũ Hành Sơn.
12 00:02:3.304 00:02:5.306
 1. Ngũ Hành Sơn?
13 00:02:23.284 00:02:25.486
 1. Tây Du Ký: Tôn Ngộ Không tam ba lần đánh Bạch Cốt Tinh.
14 00:02:42.143 00:02:43.685
 1. Thánh Tăng!
15 00:02:44.105 00:02:45.607
 1. Xuống ngựa mau!

Statistics

Number of downloads 205
Number of units 795
Number of lines 857
Number of lines per unit 1.08
Number of characters 21K
Number of characters per line 24.69

No comments