Poster for The Pink Panther (2006).

Movie information

Title The Pink Panther (2006)
Type Movie

Subtitle info

ID 8dsF
Created 10:40:30 01-02-2009
Contributor marinch
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Pink.Panther.2006.720p.BluRay.DTS.x264-DON

Subtitles preview

Filename
The.Pink.Panther.2006.720p.BluRay.DTS.x264-DON
Name
the_pink_panther_2006_720p_bluray_dts_x264-don
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:46.630 00:00:48.256
 1. Clouseau.
2 00:00:48.424 00:00:51.968
 1. Vâng, lần đầu tôi
 2. được nghe tên...
3 00:00:52.136 00:00:54.721
 1. ...Clouseau chỉ là
 2. người vô danh
4 00:00:54.888 00:00:59.308
 1. Một viên cảnh sát ở
 2. một thị trấn nhỏ ngoại ô Paris
5 00:00:59.810 00:01:3.396
 1. Anh ta chỉ là tên ngốc
 2. nếu như có thể nói vậy
6 00:01:30.549 00:01:32.508
 1. Lên chút nữa
7 00:01:41.351 00:01:45.021
 1. Ông Dumont, ông có thể nhích xe
 2. lên chút nữa được không
8 00:01:45.189 00:01:47.356
 1. Tôi xin lỗi,
 2. Ngài Clouseau.
9 00:01:48.108 00:01:50.318
 1. xe tôi tự nhiên đứng yên.
10 00:01:52.029 00:01:53.738
 1. Vấn đề ở đây
11 00:01:53.906 00:01:56.866
 1. Dây điện phải
 2. được nối lại, để tôi
12 00:01:57.034 00:02:0.161
 1. Xem nào, nối 2 dây
 2. khác màu nhau phải không?
13 00:02:0.329 00:02:2.955
 1. không khó lắm
14 00:02:3.540 00:02:6.167
 1. xong rồi,
 2. chạy được rồi đó
15 00:02:11.632 00:02:14.550
 1. động cơ máy mạnh ghê,
 2. mình giỏi thật

Statistics

Number of downloads 51
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.59
Number of characters 34K
Number of characters per line 18.76

No comments