Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Twilight Saga: Eclipse (2010).

Movie information

Title The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Type Movie

Subtitle info

ID 4QkN
Created 10:14:39 25-08-2010
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Twilight.Saga.Eclipse.2010.DVDSCR.XviD-PrisM

Subtitles preview

Filename
The.Twilight.Saga.Eclipse.2010.DVDSCR.XviD-PrisM.vie
Name
the_twilight_saga_eclipse_2010_dvdscr_xvid-prism_vie
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:58.675 00:01:0.021
 1. Ai đó?
2 00:01:2.621 00:01:4.039
 1. Ai đó?
3 00:01:45.128 00:01:47.195
 1. Ngươi muốn gì?
4 00:02:18.688 00:02:28.068
 1. --- NHẬT THỰC ---
 2. Mp3sony - mediafire.com/mp3sony-subtitle
5 00:02:29.557 00:02:32.172
 1. Có người nói thế giới sẽ
 2. kết thúc trong lửa.
6 00:02:33.502 00:02:35.454
 1. Có người lại nói là băng
7 00:02:36.365 00:02:41.079
 1. Từ những ham muốn đã nếm trải,
 2. tôi về phe những ai ủng hộ ngọn lửa.
8 00:02:43.158 00:02:46.007
 1. Nhưng nếu tôi phải chết hai lần ...
9 00:02:47.753 00:02:50.390
 1. tôi nghĩ tôi biết đủ về sự căm ghét
10 00:02:50.390 00:02:52.587
 1. để nói rằng, sự huỷ diệt,
11 00:02:52.587 00:02:56.980
 1. nếu với băng, cũng rất tuyệt.
12 00:02:59.076 00:03:0.737
 1. Và thế là đủ.
13 00:03:1.694 00:03:4.993
 1. Em có kỳ thi tiếng Anh đấy.
14 00:03:4.993 00:03:7.052
 1. Em phải tập trung.
15 00:03:21.484 00:03:23.365
 1. Lấy anh nhé!

Statistics

Number of downloads 131
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.44
Number of characters 44K
Number of characters per line 24.5

No comments