Poster for The Twilight Saga: Eclipse (2010).

Movie information

Title The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Type Movie

Subtitle info

ID HeYM
Created 10:40:06 21-08-2010
Contributor unboxermail
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Twilight.Saga.Eclipse.2010.DVDSCR.XviD-PrisM

Subtitles preview

Filename
The.Twilight.Saga.Eclipse.2010.DVDSCR.XviD-PrisM.Vn
Name
the_twilight_saga_eclipse_2010_dvdscr_xvid-prism_vn
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:18.400 00:00:28.400
 1. Sub by blue_cat
 2. sync by Cloud2342
2 00:00:58.673 00:00:59.880
 1. Ai đó?
3 00:01:2.644 00:01:3.880
 1. Ai đó?
4 00:01:45.453 00:01:47.160
 1. Ngươi muốn gì nào?
5 00:02:29.464 00:02:35.562
 1. Một số người nói thế giới sẽ kết thúc trong lửa.
 2. Một số nói là băng
6 00:02:35.603 00:02:40.700
 1. Từ những ham muốn đã nếm trải.
 2. Tôi ủng hộ ngọn lửa
7 00:02:42.677 00:02:46.443
 1. Nhưng nếu thế giới bị diệt vong bởi cả hai.
8 00:02:47.615 00:02:49.560
 1. Tôi nghĩ tôi sẽ biết đến thù hận
9 00:02:49.617 00:02:53.451
 1. Nếu nói rằng sẽ bị tiêu huỷ bằng băng
10 00:02:54.522 00:02:56.615
 1. Cũng rất là tuyệt
11 00:02:58.660 00:03:0.594
 1. Và thế là đủ
12 00:03:1.529 00:03:3.588
 1. Một tác phẩm thú vị
13 00:03:4.666 00:03:6.566
 1. Thôi quên nó đi!
14 00:03:20.648 00:03:22.120
 1. Lấy anh nhé!
15 00:03:22.717 00:03:24.685
 1. Không

Statistics

Number of downloads 148
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.18
Number of characters 36K
Number of characters per line 22.77

No comments