Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Vanished Murderer (2015).

Movie information

Title The Vanished Murderer (2015)
Type Movie

Subtitle info

ID FgRA
Created 09:44:16 20-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

The.Vanished.Murderer.2015.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM

Subtitles preview

Filename
The.Vanished.Murderer.2015.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM
Name
the_vanished_murderer_2015_mhd_bluray_dd5_1_x264-trim
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:37.208 00:01:39.204
 1. Ăn cơm nào.
2 00:01:47.649 00:01:49.753
 1. Phó Nguyên, ăn cơm.
3 00:02:13.068 00:02:14.671
 1. Xảy ra chuyện gì thế?
 2. Không sao, không sao.
4 00:02:14.672 00:02:16.145
 1. Nào, chúng ta lên xe trước.
5 00:02:16.146 00:02:18.476
 1. Tập hợp, tất cả lại gần đây.
6 00:02:18.476 00:02:19.879
 1. Mau, mau lên, lại đây, lại đây.
7 00:02:19.880 00:02:21.876
 1. Mau, mau lại đây.
8 00:02:48.354 00:02:50.073
 1. Có mỗi một phạm nhân mà không trông được!
9 00:02:50.074 00:02:52.070
 1. Làm việc kiểu gì thế!
10 00:03:22.454 00:03:24.770
 1. Hung thủ biến mất.
11 00:04:23.292 00:04:25.288
 1. Thất Điều.
12 00:04:29.001 00:04:30.997
 1. Thất Điều!
13 00:04:51.736 00:04:53.732
 1. Anh không sao chứ?
14 00:05:2.454 00:05:4.450
 1. Chúng tôi đều tìm rồi.
15 00:05:14.370 00:05:16.786
 1. Phó Nguyên dùng cái này để đào đường hầm.

Statistics

Number of downloads 3
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.06
Number of characters 31K
Number of characters per line 24.76

No comments