Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Velaiyilla Pattathari (2014).

Movie information

Title Velaiyilla Pattathari (2014)
Type Movie

Subtitle info

ID hRRA
Created 07:19:54 11-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Velaiyilla Pattathari [2014] Tamil 1080p TrueHD AVC x264 5GB

Subtitles preview

Filename
Velaiyilla Pattathari [2014] Tamil 1080p TrueHD AVC x264 5GB
Name
velaiyilla pattathari [2014] tamil 1080p truehd avc x264 5gb
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:2.680 00:01:4.200
 1. Bạn sẽ không làm cho nó
2 00:01:4.240 00:01:5.280
 1. Bạn sẽ không bao giờ làm cho nó
3 00:01:5.320 00:01:7.040
 1. Ngủ đến tám ba mươi! Làm thế nào bạn sẽ nhận được bất cứ nơi nào trong cuộc sống?
4 00:01:7.080 00:01:7.720
 1. Thức dậy!
5 00:01:7.760 00:01:8.920
 1. Tên tôi là Raghuvrn
6 00:01:8.960 00:01:11.040
 1. Đây là cách cha tôi đánh thức tôi dậy hàng ngày
7 00:01:11.080 00:01:14.480
 1. Tôi là một trong những kỹ sư vạn người ngất xỉu trong '99 muốn làm cho nó lớn
8 00:01:14.520 00:01:16.080
 1. Vào ngày 1, tôi đứng bên ngoài trường đại học và suy nghĩ của tôi ...
9 00:01:16.120 00:01:17.640
 1. ... "Vâng, tôi sẽ trở thành một kỹ sư! '
10 00:01:17.680 00:01:19.440
 1. Tôi hút, tôi uống, tôi bunked đại học và tôi đã đi xem phim
11 00:01:19.480 00:01:20.720
 1. Tôi đã có nhiều nợ nhưng tôi xóa chúng trong năm cuối cùng của tôi
12 00:01:20.760 00:01:22.920
 1. Tôi nghĩ rằng tôi là kỹ sư, nhưng đã có hàng trăm ngàn người khác như tôi
13 00:01:22.960 00:01:25.200
 1. Khoảng mười ngàn trong số chúng, thực sự thông minh, có công ăn việc làm
14 00:01:25.240 00:01:26.760
 1. Hai mươi ngàn trong số họ có thể có những người cha có ảnh hưởng
15 00:01:26.800 00:01:28.240
 1. Ba mươi ngàn có thể có kinh doanh của tổ tiên

Statistics

Number of downloads 5
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.0
Number of characters 71K
Number of characters per line 38.2

No comments