Fa dou daai jin (2004) - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 408411

Uploader marinch

Date 01.03.2009 @ 17:47:18

OMDb 108743

Subtitle info

Language Vietnamese

Format SAMI

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 26.41 KiB

File count 1

Downloads 14

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Vietnamese - Subtitles Vietnamese - Subtitles Uploader Date
Fa dou daai jin 2004 Fa dou daai jin (2004)    

Vietnamese 22 1 marinch 01.03.2009
Fa dou daai jin 2004 Fa dou daai jin (2004)     
Chin.gei.bin.2-Fa.dou.daai.jin.2004.720p.BluRay.D...

Vietnamese 30 1 jdinic3 12.07.2009
Subtitle preview
<SAMI>
<HEAD>
<STYLE TYPE="Text/css">
<!--
P {margin-left: 29pt; margin-right: 29pt; font-size: 24pt; text-align: center; font-family: Tahoma; font-weight: bold; color: #FFFFFF; background-color: #000000;}
.SUBTTL {Name: 'Subtitles'; Lang: en-US; SAMIType: CC;}
-->
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<SYNC START=0>
<P CLASS=SUBTTL>hoangtutinhban2007@yahoo.com
<SYNC START=30000>
<P CLASS=SUBTTL>&nbsp;
<SYNC START=127952>
<P CLASS=SUBTTL>Hoa Đô Đại Chiến
<SYNC START=129719>
<P CLASS=SUBTTL>&nbsp;
<SYNC START=129719>
<P CLASS=SUBTTL>Thời cổ đại,vùng tây nam Trung nguyên.|có 1 quốc gia do đàn bà nắm quyền | gọi là Thiên Nữ Quốc.
<SYNC START=134752>
<P CLASS=SUBTTL>&nbsp;
<SYNC START=134985>
<P CLASS=SUBTTL>Đàn ông bị ngược đãi,| thậm chí bị bán làm nô lệ.
<SYNC START=137752>
<P CLASS=SUBTTL>&nbsp;
<SYNC START=137819>
<P CLASS=SUBTTL>Vì cổ bị xiềng bằng kiềng có gắn chuông|nhỏ cho nên được gọi là '' Đinh đong ''
<SYNC START=143285>
<P CLASS=SUBTTL>&nbsp;
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)